tiistai 14. syyskuuta 2010

Kirkollisvaaleihin lähdetään

Kankaanpäässä nykyisen arkkipiispan Kari Mäkisen pitämän piispantarkastuksen mukaisesti ei seurakunnassa toimita kirkon yhteisesti hyväksymän järjestyksen mukaisesti ja niin pöytäkirjassa annetaan huomautuksia ja vaaditaan selvitystä toimenpiteistä, joilla asiantilaa korjataan.

Marraskuun kirkollisvaalit tarjoavat oivan tilaisuuden seurakuntalaisille osoittaa mielipiteensä seurakunnassa vallitsevasta tilanteesta, kun myönteisesti kirkon päätöksiin ja linjaan suhtautuvat ovat koonneet voimansa ja muodostaneet yhteisen 40 henkeä käsittävän seurakuntavaalilehdokkaiden listan. Kaikille kirkkomme virallisen linjan hyväksyville tarjottiin avoimesti ja jopa lehden palstoilla mahdollisuutta ruveta ehdokkaaksi, joten mistään salaseurasta ei ole kysymys. Valitettavasti vain jotkin tahot jättäytyivät ulkopuolelle, vaikka vain voimia kokoamalla päästään parhaaseen tulokseen.

Näyttää vaan siltä, että kolmesta listoja jättäneestä tahosta vain kirkon virallisen linjan kannattajilla on yksityiskohtainen kymmenen kohdan ohjelma, jonka johonkin seuraavaan blogiini voin liittää. Tähdennämme nimenomaan avoimmuutta ja kaikkien seurakuntalaisten samanlaista kohtelua ilman mitään erottelua. Päämääränä ehdokaslistamme ehdokkailla on se,
että mahdollisimman moni seurakuntalainen lähtisi äänestämään ja ottamaan kantaa seurakuntamme asioiden hoitamisesta.

Seurakunnassa vallalla olevasta käytännöstä hyvänä esimerkkinä on vaalipaikojen määrääminen. Sekä kirkkovaltuustossa että neuvostossa esitetiin, että vaalipaikkoja olisi saatava myös sinne, missä ihmiset liikkuvat eli marketteihin. Näin kuitenkaan ei toimittu, vaan äänestyspaikoiksijäivät vain kirkko ja seurakuntakeskus. yritetäänkö näin vaikuttaa siihen, että vain ns. sisäpiiri kävisi vaaliuurnilla ja suuri seurakuntalaisten enemmistö jäisi pois. Mutta kaikken kaikkiaan nyt on vaikuttamisen paikka ja seurakauntalaisille on saata tietoon, että muutoksen saaminen on mahdollista.

Ei kommentteja: