sunnuntai 19. syyskuuta 2010

Seurakuntavaaliehdokkaittemme ohjelma

Maltillisen, yleiskirkollisen linjan kannattajille on Kankaanpään seurakuntavaaleihin saatu nyt yhteislista, jotta seurakuntalaisilla on tieto ehdokkaiden mielipiteistä eikä enää mennä vaaleihin sammutetuin lyhdyin tietämättä ehdokkaiden kantoja.

Myönteisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päätöksiin suhtautuvat eri puolueiden kannattajat ja puolueisiin sitoutumattomat seurakuntalaiset ovat näin Kankaanpäässä yhdistäneet rivinsä ja lähtevät seurakuntavaaleihin yhteislistalla. Listan ehdokkaat toivovat maltillisen, yleiskirkollisen linjan vahvistuvan ja näkyvän konkreettisesti seurakunnan toiminnassa tammikuussa suoritetun piispantarkastuksen linjauksen mukaisesti niin, että esimerkiksi naispappeuskysymyksessä Kankaanpään seurakunta ei profiloituisi kirkollisen opposition viimeiseksi linnakkeeksi. Ohjelmassaan yhteislistan ehdokkaat korostavat myös sitä, että samoin kuin herätyskristillisellä suuntauksella myös muilla kirkon herätysliikkeillä, korostuksilla ja suuntauksilla on paikkansa Kankaanpään seurakunnan toiminnassa kuten vanhastaan on totuttu.


KIRKON VIRALLISEN LINJAN KANNATTAJIEN EHDOKASLISTAN SEURAKUNTAVAALIOHJELMA
1. Seurakunta on kaikkien jäsentensä seurakunta - myös uskossaan epävarmojen ja elämässään epäonnistuneiden.
2. Kirkolliskokouksen vuonna 1986 tekemä päätös pappisviran avaamisesta myös naisille on ollut hyvä asia. Piispantarkastuksen linjauksen mukaisesti naispuolisetkin papit ovat tervetulleita toimittamaan seurakuntamme jumalanpalveluksia.
3. Erilaiset korostukset ja herätysliikkeet ovat seurakunnan rikkaus. Yksipuolisuus johtaa harvainvaltaan ja toiminnan vinoutumiseen.
4. Seurakunnallisen päätöksenteon on oltava avointa, selkeää ja reilua.
5. Seurakuntalaisten mielipiteitä tulee arvostaa tasavertaisesti.
6. Varainhoidon ja rakennuttamisen on oltava eettisesti ja ekologisesti kestävää.
7. Seurakunnan on pidettävä erityistä huolta heikoimmista jäsenistään.
8. Nuoriso-, lapsi- ja diakoniatyö ovat keskeisiä seurakunnan työmuotoja. Vahvaa työtä näillä aloilla tulee jatkaa.
9. Seurakunnan tulee kuunnella jäsentensä tarpeita ja toiveita uskonelämänsä hoitamisessa ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä.
10. Jumalanpalveluksen tulee olla kaikkien seurakuntalaisten juhla ikään, sukupuoleen, asemaan tai suuntaukseen katsomatta.

Ei kommentteja: