sunnuntai 5. kesäkuuta 2011

Puolustuskyvystämme huolehdittava

"Suomen poliittisen järjestelmän kyvyttömyys ratkaista Suomen puolustuksen strateginen ongelma näyttää ylitsekäymättömältä, mihin perussuomalaistenkaan voima ei yksin riitä." Näin kirjoittaa Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön johtaja Markku Salomaa Kanava-lehdessä. Niinpä vaaditaankin laajaa poliittista rintamaa puolustusvoimiemme vakauden säilyttämiseksi.

Puolustuspoliittisissa selonteoissa valtiovalta on sitoutunut määrättyihin ehtoihin puolustuskyvyn ylläpitämiseksi, aseistuksen vanhemisen ja voimakkaan kallistumisen vuoksi on sovittu vuosittaisesta määrärahojen 2% kasvusta, josta nyt taloustaantuman johdosta on luovuttu. Kehittämislupauksista huolimatta onkin päinvastoin puolustuskykyämme vain leikattu.

Tämän tähden puolusvoimiemme johdossa ollaan syystä huolestuneita ja tulevaan niukkuuteen pyritään valmistautumaan maamme koskemattomuudelle ja puolueettomuudelle välttämättömän puolustuskykymme turvaamiseksi. Siksi on laadittu laaja puolustusvoimauudistus, joka pitää sisällään kipeitäkin uusistuksia varsinkin aluepoliittisesti.

Tässäkin yhteydessä jälleen kerran on voimakkaasti tähdennettävä Niinisalon kehittyvän varuskunnan tärkeyttä niin tykistöprikaattina, lennokki- ja tutka-asemana, koe-ampuma-asemana eteläisen Suomen laajimpana ampuma-alueena kuin myös yli 500 henkeä työllistävänä merkittävänä aluepoliittisena tekijänä Pohjois-Satakunnassa. Niinpä tiettävästi Niinisalo ei olekaan kolmen ensimmäisen uhanalaisen varuskunnan joukossa. Huovinrinteen varuskunnallahan ei olekaan olemassa minkäänlaista uhkatilaa.

Valoa taloudelliseen niukkuuteen, kun kaikilla yhteiskunnan sektoreilla vaaditaan tiukkuutta ja säästöjä, tuovat kuitenkin kansainväliset yhteystyönäkymät siitäkin huolimatta, että esim. Venäjällä tänä vuonna puolustusbudjetti kasvaa yli 18% edellisvuodesta. Turvallisuusympäristö on sikäli onnellisti kehittymässä, että Naton ja Venäjän yhteistyön tuonee myös Pohjois-Eurooppaan vakautta. Kustannussäästöjä saadaan eri maiden puolustusvoimien yhteistyöllä, tällaisia hankkeita on niin EU:n piirissä kuin pohjoismaissakin. Alueemme merkitys on kasvamassa mm. pohjoisen ulottuvuuden eli arktisen alueen meriyhteyksien avautuessa koilisväylän kautta Aasian jääkenttien sulaessa.

Näin myös toivon pilkahduksia on tärkeän maanpuolustuksemme tarpeiden tulemisesta huomioduiksi ja yhteiskuntamme vakauden ja turvallisuuden jatkuvasta ylläpitämisestä, mikä on kansalliselle olemassaolomme välttämätöntä. Tulevan hallituksen ohjelmassa on myös tämä muistettava!

Ei kommentteja: