maanantai 31. lokakuuta 2011

Puunjalostus Raumalla Suomen selkärankana

Sain aivan yksityisperehdyttämistä koko aamupäivän UPM:n Rauman tehtaisiin, kun olin kansanedustajan yritysvierailulla ja oppaana toimi itse Rauman tehtaiden johtaja Kari Pasanen. Yllättävintä oli kaiken suuruus ja korkealaatuisuus sekä tehokkuus. Monet eri toiminnat on sovitettu erinomaiseksi kokonaisuudeksi. Puu- ja paperialaan koettelevista supistuksista huolimatta juuri Raumalla suhtaudutaan myös tulevaisuuteen mitä valoisimmin.

UPM Rauman kilpailukykyä parantaa Suomen suurin ja uusin paperikone kolmen muun paperikoneen lisäksi. Sijainti merenrannalla on erinomainen, vain väylän syventäminen syväväyläksi eli noin parilla metrillä olisi toivottavaa. Tehokkaaseen kokonaisuuteen kuuluvat paperitehdas, Botnian sellutehdas sekä Rauman kaupungin kanssa yhteiset voimalaitos ja jätevedenpuhdistamo. Kaikki ovat modernia teknologiaa ja erinomaisessa teknisessä kunnossa.

Johtava paperinvalmistaja Suomi nukkui pitkään Ruususen unta luottaen perinteiseen vahvuuteensa, kunnes herättiin karuun todellisuuteen kaikenpuolisen kehittämisen välttämättömyydestä. Tässä muutosprosessissa Raumalla on oltu hyvin mukana kuvassa, paperituotantoa on pystytty lisäämään 20 %, vaikka henkilöstöä on voitu vähentää vuosisadan lopulta puoleen eli ennen 1300, nyt 670 henkeä.

Toteutettu strategia on kaikkien, myös työväen hyväksymä hengissäpysymisen säilyttämiseksi. Perusorganisaatioita on yksinkertaistettu. Toimintatapoja on muutettu joustavaan ja kustannustehokkaaseen suuntaan. Käytössä ja kunnossapidossa on yhteiset toimintatavat ja resulssit, esimiesvastuu korostuu. Vastuuta organisaatiossa on siirretty alaspäin roolimuutosten kautta. Joustavuus, liikkuvuus ja minimointi ovat yleiset periaatteet ja tehostamistarkastelu kuuluu koko tehtaalle.

Tuottavuus onkin kaksinkertaistunut tällä vuosikymmenellä. Myös tulevaisuuden kehityksessä ollaan ajan valtimolla: biodieselhanke biopolttoaineteknologioineen ja –tuotteineen on testattu ja valmis toimimaan. Satakunnassa voitaisiin tehdä teollisuushistoriaa, jos vain ratkaisevat tekijät ovat myönteisiä eli puuraaka-aineen ja sähkön hinta, EU:n NER tuet, muu kansallinen tuki ja poliittiset päätökset.

Kaikista huonoista uutisista ja monien tehtaiden lakkauttamisista huolimatta puunjalostus- ja paperiteollisuudella on maassamme vankka tulevaisuus semminkin , kun on saatu janasijaa myös ulkomaisia tuotantolaitoksia hankkimalla aina Kiinaa myöten.

Ei kommentteja: