lauantai 10. maaliskuuta 2012

Politiikan raadollisuus

Näinä päivinä on taas tullut monellakin taholla esiin, miten politiikassakin ajateen vain omaa etua, minkä katsotaan olevan juuri minulle itselleni parhaaksi, viis välitetään yleisestä edusta ja mikä kokonaisuuden kannalta oli viisainta, vaikkapa vain huomioiden oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen.

Niinpä taas eduskunnan kyselytunnilla tuotiin esiin hallituksen juuri päättämä vaalipiirijaon uudistus, jossa Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo sekä toisaalta Etelä-Savo ja Kymi yhdistettiin eli Itä-Suomen pienet vaalipiirit tehtiin suuremmiksi. Samalla Etelä- ja Länsi-Suomen pienimmäksi vaalipiiriksi jää Satakunta 9 tai 8 kansanedustajaa, jolloin vaalikynnys nousee yli 10%. Ja tämä vain sen tähden, etteivät demarit nimestään huolimatta hyväksyneet eduskunnassa jo viime vaalikaudella päätettyä täyden demokratian toteuttanutta vaalilakia. Sen mukaan koko valtakunnan äänet olisi laskettu yhteen ja sen mukaisesti paikat jaettu puolueiden kesken. Näin ensimmäisen kerran maamme itsenäisyyden historiassa olisi toteutettu perustuslakimme, jonka mukaan jokainen ääni on samanarvoinen.

Kun perustuslain muuttaminen vaatii uudistuksen hyväksymisen kahdessa peräkkäisessä eduskunnassa, olisi tämä demokraattinen laki ollut hyväksyttävä myös nykyisessä eduskunnassa, - MUTTA - demareiden hallitusohjelmavaatimuksesta laki vesitettiin. Ja nyt hallituspuolueiden puheenjohtajat tekivät näiden Itä-Suomen vaalipiirien yhdistämiset täysin sivuuttaen myös ennennäkemättömästi maamme historiassa pitäen opposition täysin syrjässä neuvotteluista ja sanellen tämän vaalilain muutoksen, joka ei tarvitse edes perustuslain muuttamista kun pysyttiin vaalipiirien lukumäärässä laissa olevien raamien sisällä.

Tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun oppositio jätettiin syrjään asioissa, joita ennen on päätetty parlamentaarisesti. Näinhän kävi juuri puolustusvoimauudistuksessa. Aiemmin hyvän hallintotavan mukaisesti ovat nämä asiat olleet esillä ja yhteisesti sovittavissa parlamentaarisessa puolustuskomiteassa. Samoinhan ei oppositiolta ole kysytty mitään kuntauudistuksesta eikä liioin oppositiota ole otettu mukaan valmistelemaan Kreikka-takuita eikä muitakaan sovittuja EU-tukilainoja kuin jälkikäteen asiat on tuotu vain eduskunnan päätettäviksi hallituspuolueiden enemmistöllä.

Vaikka asioista pitäisi päättää yhteisesti, koska yhteispelillä asiat sujuvat, niin nykyisin näyttää paremmin toteutuvan toinen vanha sananlasku: Oma suu on lähempänä kuin kontin suu. Eikä sitten enää välitetäkään oikeudenmukaisuudesta ja reilusta pelistä, kunhan vain oma tahto ja puolueen etu toteutuu! Tämä tekee politiikanteossa mukanaolemisen joskus niin vastenmielisen, vaikka paremmin kuin hyvin tiedänkin meidän ihmisten syvän raadollisuuden.

Ei kommentteja: