sunnuntai 29. huhtikuuta 2012

Monta asunsijaa

Jumalan kansan koti-ikävän sunnuntain nimi on myös Jubilate = Riemuitkaa: Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat. Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä.

Riemun aihe tulee esiin päivän tekstissäkin, kun Jeesus kertoo, miten hänen Isänsä kodissa on monta asuinsijaa.  Jos ei niin olisi, sanoisiko Hän, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Näin meille kuoleman alaisille ja katoavaisuuden kahleissa eläville on toivo tulevasta niin kuin sanotaan, että kristityillä on paremmat päivät aina edessäpäin.

Jämijärven messussa veisasimme koskettavia kanttori Heikki Havin valitsemia iäisyysvirsiä. Yksi oli niin Heikin kuin itsenkin aikanaan tulevaan omaan siunaustilaisuuteemme toivomamme virsi Minä vaivainen oon, mato, matkamies maan, monet kuljen mä vaikeat retket. Toinen erityisesti näin kevääseen sopiva oli Aurinkomme ylösnousi, paistaa voitto vuorelta.

Kolmas alkuperäisessä siioninvirsien asussaan 26 säkeistöisenä ollut virsi Käy  kohti isänmaatansa tien kaidan matkalaiset kertoo monenlaisista Kristus-tien matkamiehen vaivoista ilmentäen kristityn koti-ikävää. Herännäisseeuroisssa on tapana veisata virsi kokonansa, niinpä on sanottu, kun tämä virsi on aloitettu seuroissa, että kyllä nyt saadaan nauttia yltäkyllin virrenveisuun "suloisuutta". Lopultakin kaikkien matkan vaivojen jälkeen pimeänkin käytävän päässä tulvehtii kirkas valo ovesta. Lopullinen voittopalkintomme on Hän, Mestarimme, joka sanoo olevansa tie ja totuus ja elämä!

Näin sunnuntain messu Jämijärven kirkossa omalta osaltaan lisäsi uskoamme ja toivoamme perillepääsymme varmuudesta  Vapahtajamme valmistamiin lopullisiin asuinsijoihin!