torstai 7. kesäkuuta 2012

Sairaita ei päästetä työkyvyttömyyseläkkeelle


 Taloudelliset tosiasiat painostavat päättäjiä menojen leikkauksiin ja tulojen kohdistetumpaan uudelleenjakoon. Kuitenkin hyvinvointijärjestelmämme nauttivat jatkuvaa kannatusta ja niihin kohdistuvat leikkaussuunnitelmat  kohtaavat näkyvää vastarintaa varsinkin meidän oppositiopuolueiden, ay-liikkeen ja kansalaisten taholta.

Suomessa työkyvyttömyyseläkkeen radikaali muutos tapahtui osana v.1995 alkanutta kansaneläkkeen muutossarjaa, jonka seurauksena määräaikainen työkyvyttömyyseläke korvattiin uudella kuntoutustuella ja yleiskattava kansaneläkejärjestelmä muutettiin eläketulovähenteiseksi.

Paine muuttaa työkyvyttömyyseläkejärjestelmää onkin ollut merkittävä 1990-luvulta lähtien. Suomen työkyvyttömien määrä on ollut  keskimääräistä suurempi, v.1995 oli työkyvyttömien määrä työvoimasta 10%, OECD:n keskimääräinen luku oli 5,8%. v.2007 mennessä Suomen luku on saatu laskemaan 8,5%. Työväestön vanheneminen on luonut painetta saattaa ei-aktiivisia voimakkaammin takaisin työmarkkinoille ja pidentää merkittävästi työuria.

Suomen työkyvyttömyysjärjestelmä on osa työ- kansaneläkejärjestelmää. Edelleenkin huomattava osa työkyvyttömyyseläkkeen saa myös tai pelkästään kansaneläkettä.

Meillä Suomessa sosiaaliturvan laajennus jatkui 1990-luvun alkuun asti, mutta keskeytyi rajusti 1990-luvun laman kohdatessa. Keskustelu eläkkeiden kestävästä kehityksestä nosti päätään jo vuoden 1980 lopulla, jolloin Holkerin hallitus nimitti kolmikantakomitean Puron johdolla pohtimaan uhkaavaa eläkepommia. Puron komitea ehdottikin eläkeiän nostoa, varhaiseläkejärjestelmien purkua ja eläkemenojen leikkauksia. Radikaaleimmista uudistuksista luovuttiin, muutoksia tehtiin vain sulkemalla varhaiseläkeputkia mm. työttömyyseläkkeen ikärajaa nostamalla. Myös työkyvyn merkitystä tuli korostaa etenkin silloin, kun oikeuksia osittaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen määritellään. Uudistukset saivat myös poliittista vastatuulta.

Niinpä vasta Lipposen hallitus v.1995 uudistu jo aiemmin mainitun kansaneläkejärjestelmän työeläkevähenteiseksi niin että työeläketulo vähentää kansaneläkkeen määrää. Tämä muutos toimeenpantiin vv. 1996 ja 2001 välillä, vaikka yleinen mielipide oli sitä vastaan. Eläkepolitiikan ensimmäinen muutos ajoittui siis  1990-luvulle ja talouslaman keskelle.

Toinen aalto käynnistyi 1998 työeläkkeiden selkeyttämiseksi ja mukamas  oikeudenmukaistamiseksi. Tavoitteena on työelämästä poistumisen myöhentäminen.

Entä työkyvyttömyyseläkkeen muutokset. Osana kansaneläkeuudistusta julkaistiin v.1995 myös laki työkyvyttömyyseläkkestä, joka jäi kylläkin isompien muutosten varjoon ja tulos jäi paremminkin kosmeettiseksi nimenmuutokseksi. Osatyökyvyttömyyseläke korvattiin käytännössä uudella kuntoutustuella, joka pyrki kehittämään  kannustimia työllistymiseen ja kuntoutumiseen eläköitymisen sijasta. Jotta kuntoutumista pystyttiin tukemaan, tuhansia lääkäreitä kautta maan koulutettiin diagnosoimaan potilaan työkykyä, ei työkyvyttömyyttä.

Suomen työkyvyttömyyseläkejärjestelmän muutos on näkynyt siinä, että se on merkittävästi vaikeuttanut hakijoiden pääsemistä täyden työkyvyttömyyseläkkeen piiriin. Uuden työkyvyttömyyseläkejärjestelmän käyttöönoton jälkeen täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä laski vuosien 1996 ja 2004 välillä 212 359:stä 136 522:een. Tämän lisäksi puolet uusista hakijoista on siirretty toistaiseksi myönnetylle kuntoutustuelle.

Näin järjestelmään liittyy uusi elementti: aktivointi ja kuntouttaminen  ja järjestelmän rattaisiin jätetään yksityinen hädänalainen työkyvytön apua saamatta ja heitteille. Tällaisia henkilöitä on siis kasvavassa määrässä. Se tuli karmaisevasti esille perussuomalaisten järjestämässä seminaarissa kansalaisinfossa aiheesta tapaturnavakuutetun oikeusturva.

Yksi esimerkki 2,5 vuotta sitten peräänajoautokolarissa niskavamman ja aivovamman saanut 56-vuotias erityisopettaja.  Vammat on todettuja tutkittu  keskussairaalassa ja yksityisen neurologin toimesta ja todettu pysyvästi työkyvyttömäksi, mutta kaikki eläkeanomukset on johdonmukaisesti evätty. Voiko tämä olla todellisuutta nykyisessä hyvinvointi-Suomessamme?