tiistai 9. lokakuuta 2012

Vaalilain näennäisrukkaus


Tänään tuli eduskuntaan hallituksen antama demokratian halventava lakiesitys uudesta vaalipiirijaosta, niin kuin se korvaisi jo edellisessä eduskunnassa hyväksyttyä vaalilain muutosta,

joka perustuslain säätämisjärjestyksessä tarvitsi myös toisen eduskunnan hyväksynnän ja tässä eduskunnassa se hylättiin hallitussovun hintana. Uudistus olisi ensi kerran satavuotisen parlamentarismimme aikana toteuttanut perustuslakimme säädöksen jokaisen äänen samanarvoisuudesta. Jokaisen puolueen koko maassa saamat äänet olisi sen mukaan laskettu yhteen ja niiden perusteella olisi sitten jaettu kunkin puolueen saamat kansanedustajapaikat. Tätä siis nykyhallituspuolueet eivät enää hyväksyneetkään, vaikka monet nyt hallituksessa olevat puolueet sen jo edellisessä eduskunnassa hyväksyivätkin, esimerkiksi kokoomus, kristillinen liitto, ruotsalaiset ja vasemmistoliitto.Mikä hirvittävä puoluepoliittinen takinkääntö ja demokratian halventaminen. Tämän jos minkä tulisi todella avata myös äänestäjien silmät. Ainoastaan me molemmat nyt oppositiossa olevat puolueet olemme tämän täyden demokraattisen vaalilain kannalla.Nyt eduskuntaan tuotu vaalilain muutos ei vaadi perustuslain säätämisjärjestystä, kun yhdistetään vain neljä vaalipiiriä kahdeksi ja pysytään laissa säädetyn vaalipiirimäärän sisällä. Ja siten saadaan Itä-Suomen pienten vaalipiirien kansanedustapakan äänikynnystä alennettua yli 10 prosentista alle viiteen prosenttiin. Näin Satakunta jää koko Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomessa korkeimman äänikynnyksen vaalipiiriksi eli 11 prosenttiin. Ainoastaan pitkien etäisyyksien Lapista on vielä vaikeampi saada kansanedustajaa, kun sieltä valitaan vain seitsemän edustajaa.