keskiviikko 14. marraskuuta 2012

Kaivattu vanhuspalvelulaki

Nyt kun kuntavaalit on saatu pidettyä rupeaa tulemaan ennen vaaleja kaivattuja hallituksen esityksiä, tänään eduskunnalle annettiin vanhuspalvelulaki, tällä viikolla on hallitukselta tulossa myös paljon puhuttu kuntauudistuslaki ja eniten odotetaan sosiaali- ja teveyspalvelulakia, jonka jälkeen vasta voidaan käsitellä kuntien tulevaa kohtaloa, joka sekään ei kovin valoisalta näytä ainakaan pienempien kuntien osalta.

Vanhuspalvelulain tavoitteena on varmistaa kuntia huolehtimaan väestön ikärakenteen muutoksesta johtuvien palveluiden tarpeen kasvusta. Yksilöllisiä tarpeita on pystyttävä täyttämään tasapuolisesti koko maan alueella. Näin tuetaan ikääntyvien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. On myös vahvistettava ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa. Tähän sopii hyvin eduskunnan ikäpresidentin Kauko Tuupaisen kannanotto hänen kuultuaan, että Tampereella perussuomalaisten ensimmäisenä varaedustajana on 92-vuotias vuorineuvos Paavo Suominen, että tässähän on vielä kaksikymmentä vuotta aikaa olla mukana.

Hyvänä painopisteenä uudessa laissa on myös pyrkimys painopisteen siirtämisestä laitoshoidosta kotihoitoon ja ainakin kodinomaisissa asuinympäristöissä toteutettaviin palveluihin eli esimerkiksi voitaisiin rakentaa senioritaloja. Myös se on myönteistä, ettei yhdessä eläneitä vanhuksia enää eroteta elämän loppuhetkinä eri hoitopaikkoihin

Kun laissa asetetaan kunnalle velvoitukset huolehtia ikääntyvän väestön hyvinvoinnista, on kunnille myös turvattava riittävät resulssit, koska liiankin hyvin tiedämme kuntien talousvaikeudet jo nyt. Niinpä ministerin lupauksetvaltion vuosittaisesta 151 miljoonan panoksesta eivät lohduta, kun samanaikaisesti kunnilta vähennetään avustuksia moninkertaisesti. Toisena lain heikkoutena on edelleen muistutettava olevan laitospaikkojen hoitajamitoituksen jääneen jo nykyisin käytössä olevaan 0,5 henkilöön luvatusn 0,7 asemasta.

Eduskuntakäsittelyn aikana lakiin tulisi saada voimakkaammin esille ennaltaehkäisevän terveydenhoidon merkitys, jota nimenomaa voidaan tehdä erilaisten liikunta-aktiviteettien avulla. Siten voidaan edistää kotioloissa asumista ja välttää mahdollismman pitkälle laitoshoitoon joutumista.

Kaiken kaikkiaan vanhuspalvelulaki on tervetullut ja toivottavasti edistää kaikkien kannattamaa hyvästä vanhusten elämän ehtoopuolesta huolehtimista.