maanantai 29. elokuuta 2016

Suomen hyvät suhteet Israeliin

Jyväskylän Israel-konferenssissa sain esittää tämän ulkoministeriön laatiman yhteenvedon maittemme välisestä hyvästä yhteistyöstä:

Suomen ja Israelin väliset suhteet
Suomen ja Israelin väliset suhteet ovat hyvät ja monipuoliset, joskaan eivät kovin tiiviit. Suomi pitää tärkeänä hyvien kahdenvälisten suhteiden ylläpitämistä myös Lähi-idän rauhanprosessin tukemisen kannalta.

Ulkoministeri Soini vieraili Israelissa ja miehitetyllä palestiinalaisalueella 1.-3.6.2016, ja tapasi mm. pääministeri Netanyahun.

Maidemme tietyt samankaltaisuudet, molemminpuolinen kiinnostus ja Suomen hyvä maakuva mm. tasa-arvon, sosiaalisen oikeudenmukaisen ja koulutuksen mallimaana antaa pohjaa suhteiden kehittämiselle.

Kaupallistaloudellisella sektorilla erityisesti innovaatioyhteistyössä on potentiaalia. Israelilaisten matkailu Suomeen on viidessä vuodessa kaksinkertaistunut, suurin osa kasvusta Lapin-matkailussa.
Suomen ja Israelin väliset suhteet ovat laaja-alaiset joskaan eivät kovin tiiviit, niin politiikan, talouden, tieteen, kulttuurin ja turismin kuin kansalaisten välisten yhteyksienkin saralla. Poliittiset suhteet ovat hyvät. Suomi tunnusti Israelin alkuvuodesta 1949 ensimmäisten ulkovaltojen joukossa. Diplomaattisuhteet solmittiin vuonna 1950 (Suomen lähetystö Tel Aviviin vuonna 1952, Israelin lähetystö Helsinkiin 1956). Maiden välillä ei ole kahdenvälisiä ongelmia. Ongelmakohdat kilpistyvät lähinnä multifoorumeilla, erityisesti EU:n ja Israelin eriäviin näkemyksiin Lähi-idän rauhanprosessista, ml. siirtokunnista.

Ulkoministeri Soini vieraili Israelissa ja miehitetyllä palestiinalaisalueella 1.-3.6.2016. Tasavallan presidentin 2010 toteutuneen valtiovierailun jälkeen Israelissa on vieraillut eduskunnan ulkoasiainvaliokunta (kevät 2012), ulkoministeri Tuomioja (kevät 2013), kehitysministeri Hautala 2013 (ei virallisia tapaamisia Israelin puolella) sekä sisäministeri Räsänen (kevät 2014). Israelin opetusministeri kävi Suomessa pikaisesti kesäkuussa 2014, edellinen ministerivierailu oli ulkoministeri Libermanin vierailu 2010 (Liberman nousi Netanjahun hallituksen puolustusministeriksi kesäkuun alussa).

Virkamiestason tapaamisia on tiiviisti. Alueosastojen päälliköiden välillä käytävät poliittiset konsultaatiot käydään vuosittain. Itäosastojen päälliköt ovat käyneet konsultaatioita viime vuosina. Puolustusministeriön kansliapäällikkö vieraili Israelissa marraskuussa 2013. Kaupallis-taloudellisten kysymysten osalta vierailuvaihtoa on ollut mm. kyberkysymysten osalta (alivaltiosihteeri Anttosen ja kybersuurlähettiläs Rislakin johtamat delegaatiot; israelilaisryhmien tutustumismatkat Suomen), 30 hengen suomalaisryhmä DLD-innovaatiofestivaaleilla 2015. Tekesin pääjohtaja vieraili Israelissa helmikuussa 2016.

Suomen Tel Avivin suurlähetystö on pyrkinyt kehittämään suhteita myös Israelin arabiväestöön ja tukemaan juutalaisten ja arabien välistä dialogia ja yhteistoimintaa tapaamisin ja tapahtumin. Kesäkuussa edustuston tuella matkusti Suomeen pieni start up -yrittäjien joukko, joka koostui sekä kristityistä, muslimeista että juutalaisista.

Kaupallis-taloudelliset suhteet
Israel on Suomen kolmanneksi suurin vientimaa Lähi-idässä Arabiemiraattien ja Saudi-Arabian jälkeen. Suomen tärkeimpiä vientituotteita ovat mm. puu- ja paperituotteet sekä sähkölaitteet. Suomen vienti Israeliin vuonna 2015 oli 175 miljoonaa euroa, Suomen tuonti Israelista noin 80 miljoonaa euroa. Suomeen tuodaan Israelista mm. maataloustuotteita, koneita ja sähkölaitteita. Israelissa toimivista suomalaisyrityksistä voidaan mainita Nokia, jolla on Israelissa tutkimus- ja kehittämiskeskus, Israliftin ostanut Kone, Konecranes joka on toimittanut mm. Haifan satamaan nostureita, Amersports, Metso. Israelilaiset kolikot painetaan Rahapajassa Suomessa.

Kaupallis-taloudellisessa yhteistyössä on mahdollisuuksia korkean teknologian ja innovaatioiden, cleantechin, koulutussektorin sekä kyberturvallisuuden alalla. Korkean teknologian alalla on ollut myös virkamiestason vierailuvaihtoa, ja asiantuntijatasolla on keskusteltu mm. maidemme innovaatiojärjestelmistä ja yhteistyön tehostamisesta tiede- ja teknologia-alalla. SLUSH:iin on osallistunut Israelista niin start-upeja kuin investoijia.

Knessetissä on ollut säännöllisesti esillä yksittäisten kansanedustajien aloite turkiskaupan täyskiellosta, joka olisi läpimennessään ensimmäinen täyskielto maailmassa.

Matkailu
Suomi on viime vuosina ollut matkailunäkökulmasta näkyvästi esillä israelilaisissa tiedotusvälineissä. Erityisesti Lapin matkailua kohtaan osoitettu kiinnostusta ja yöpymisten määrä on viidessä vuodessa
kaksinkertaistunut, suurimman osan kasvusta kohdistuessa juuri Lappiin. Israelista saapuu talvella noin 20 charter-lentoa Rovaniemelle. Yöpymisiä israelilaisilla oli Suomessa 2015 noin 40 000, jossa on kasvua kolmannes edellisvuoteen. Finnair on kuluvana vuonna suoria lentoja Tel Aviviin on talvisin kahdesti ja kesäaikaan neljästi viikossa.

Ryhmämatkailu Suomesta Israeliin alkoi jo 50-luvulla. Matkailijamäärät romahtivat 2000-luvulla palestiinalaisten kansannousun myötä, mutta kääntyivät sen jälkeen taas nousuun. Kesän 2014 Gazan sodan jälkeen talven valmismatkat peruttiin. Vuonna 2015 Israelissa vieraili noin 13 000 suomalaista. Israelissa asuu tällä hetkellä väestörekisteritietojen mukaan noin 1000 Suomen kansalaista. Suurlähetystön arvion mukaan määrä voi tosiasiassa olla kaksinkertainenkin.

Opetus- ja kulttuurisektorit
Suomen maakuva Israelissa on hyvä, mutta edellyttää jatkuvaa ylläpitoa Eurooppaan kohdistuvien ristipaineidenkin vuoksi. Suomi muiden pohjoismaiden rinnalla nähdään Israelissa tasa-arvon mallimaana. Israelin vuoden 2011 sosiaalisten protestien myötä kuva vahvasta sosiaalisesta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta vahvistui edelleen.

Suomi tunnetaan Israelissa parhaiten koulujärjestelmästään. Kiinnostus suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan on Israelissa erittäin suurta, Suomen koulutusjärjestelmästä on raportoitu Israelin mediassa aktiivisesti ja vierailuvaihto on varsin aktiivista. Viimeksi Suomen kokemukset olivat esillä Pasi Sahlbergin vierailun myötä 2015, jolloin hänen kirjansa Finnish Lessons julkaistiin hepreaksi. Myös Israelin valtion ja kuntien viranomaiset ovat olleet kiinnostuneita suomalaisten yhteistyökumppaneiden löytämisestä. Potentiaalia yhteistyölle olisi myös ammatillisen koulutuksen saralla, joka Israelissa kärsii alhaisemmasta arvostuksesta.

Eri kulttuuritoimijoiden väliset suorat yhteydet Suomen ja Israelin välillä ovat olleet varsin aktiiviset. Esim. osana Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta Israelissa vieraili Tapiolan kuoro, viulisti Petteri Iivonen sekä Sibelius-akatemian opettajia

Ei kommentteja: