tiistai 9. elokuuta 2016

VAPO-mainettaan parempi


Tänään saimme tietoiskun Vapon toimista omalla Pohjois-Satakunnan alueella. Yksin Kankaanpäähänkin kertyy vuosittain tuloja puolitoistamiljoonaan. Uusia turvesoita käytöstä poistuvien tilalle olisi löydettävä, esimerkiksi Viheräperän alue poistuu lähiaikoina käytöstä loppuun ajettuna. Soita kyllä riittää myös suojelukohteiksi.

Vapon vanhan vesistöjen likaamiset ovat paremmin kuin hyvin tiedossa, mutta tänä päivänä asiat ovat täysin kunnossa. Vuoden 2014 loppuun mennessä rakennettiin valmiiksi BAT-vesienkäsittelymenetelmät. Tämän parhaan mahdollisen vesienkäsittelytekniikan piiriin on saatettu kaikki turvetuotantoalueet. Sitä varten rakennettiin 60 uutta pintavalutuskenttää ja 40 uutta kosteikkoaluetta. Itsekin olen saanut todeta näiden toimenpiteiden tehokkuuden, näiden alueiden kautta tulevat vedet ovat jopa juomakelpoisia.

Uusien tuotantosoiden osalta on sitouduttu, että niiden humus- ja kiintoainekuormitus alapuolisiin vesistöihin on pienempi kuin ennen turvetuotannon aloitusta.

Turpeen hyväksikäyttöä myös kehitetään jatkuvasti ja siitä tuotetaan myös ekologista ja erityisominaisuuksiltaan ainutlaatuista kuituraaka-ainetta. Siitä voidaan jalostaa esimerkiksi rakennusteollisuuden levyjä, eristeitä, sisäpakkauksia, komposiittia ja kankaita.

Ja ennen kaikkea on hyvä muistaa, että Vapo on työtä ja toimeentuloa maaseudulle ja kaikki sen tuottama energia vähentää myös tuontienergian tarvetta eli vähentää ulkomaan velkaantumistamme.

Ei kommentteja: