keskiviikko 7. kesäkuuta 2017

Henkilövaihdoksia Sotainvalidien Veljesliitossa

Joka toinen vuosi pidettävä Sotainvalidien Veljesliiton liittokokous oli tänään ensimmäistä kertaa yksipäiväisenä Helsingissä, edelliskerralla oltiin Jyväskylässä. Käsiini sattui silloin annettu julkilausuma, jossa vaadittiin väliinputoajiksi jääneille 10% sotainvalideille myös oikeus kotipalveluihin ja sosiaali- ja terveydenhoidon avopalveluihin. Tämän on toteutunut kuluvan vuoden alusta. Nyt annettiin taas kannanotto 10-15% haitta-asteen sotainvalideillekin oikeus päästä hoitoon veljeskoteihin. Nyt onkin taas vaadittava, että myös tämä oikeus toteutetaan ja julkilausuma tuottaisi näin tuloksen kuten edellinenkin!

Vuoden alussa sotainvalideja on ollut vielä 2 517. Kokousedustajina heitä oli 25 ja meitä muita 116. Koko elämäntyönsä sotainvalidien hyväksi tehnyt Juhani Saari siirtyi puheenjohtajan paikalta hyvin ansaitulle eläkkeelle ja hänen tilalleen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ensi kertaa nainen niin´ikään valtiokonttorissa sotainvalidityössä ansioitunut Marja-Liisa Taipale, nykyinenkin veljesliiton hallituksen jäsen. Myös pääsihteeri satakuntalaissyntyperäinen Markku Honkasalo siirtyi täysin palvelleena eläkkeelle.

Ei kommentteja: