keskiviikko 26. syyskuuta 2018

Satakunnassa vallitsee vahva tahtotila ja valmius sote-uudistukseen:
Satakuntaliiton tiedote 25.09.2018
Satakunnan hyvän maakunta- ja sotevalmistelun tuloksia osattava siirtää käytäntöön
Satakunnan kunnat ja julkiset sote-toimijat kokoontuivat tiistai-iltana 25.9. keskustelemaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelusta ja maakunnan edunvalvonnan kärjistä.
Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, miten maakunta- ja soteuudistus toteutuessaan uudistaa Satakunnan palveluita ja toimintaa sekä siitä, miten kunnat tähän muutokseen varautuvat. Koska siirtymäaika maakunta- ja soteuudistuksen tuomien muutosten voimaantulolle on pitkä myös siinä tapauksessa, että lainsäädäntö astuu voimaan, tilaisuudessa keskusteltiin myös vapaaehtoisuuteen perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustamisesta. Vapaaehtoisen kuntayhtymän perustaminen voi tulla ajankohtaiseksi myös, mikäli maakunta- ja soteuudistuksen lainsäädäntö ei etene eduskunnassa.
− Satakunnassa tahto muutokseen ja toiminnan kehittämiseen on vahva. Tilaisuudessa sovittiin, että kun maakuntauudistuksen peruslainsäädäntö on joko hyväksytty tai hylätty eduskunnassa, maakuntauudistus tuottaa kuntiin ja sote-kuntayhtymiin kyselyn siitä, miten tilanteesta jatketaan eteenpäin. Tällöin otetaan tarkempaan tarkasteluun se, onko Satakunnassa tarvetta ja halukkuutta yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään. Tänään käyty keskustelu oli erittäin arvokasta ja jatkamme työskentelyä laajassa yhteistyössä, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä tilaisuuden sisällöistä.

Ei kommentteja: