lauantai 10. marraskuuta 2018

Vaalikoneessa

Anssi Joutsenlahti

Vaalikone Kankaanpään seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen toiminut kotiseurakunnassa kouluajoilta asti, Ensimmäisen puheen Kankaanpään kirkossa olen pitänyt yhteislyseon teinikillan pitämässä perinteisessä uudenvuoden vastaanottotilaisuudessa. Kouluaikana olin seurakunnan poikakerhonohjaajana, kahdesta kerhopojastakin on tullut pappeja. Koulu-ja opiskeluaikana toimin myös suntio-hautausmaanhoitajan kesälomasijaisena esim. haudankaivajana ja kolehdinkantajana. Näin tunnen vastuuni kotiseurakunnastani ja esim. arvokkaista rukoilevaisuusperinteistä!
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan kotiseurakuntani olevan kaikille avoin ja tasa-arvoinen ilman mitään painostusta ja klikkiytymistä nyt kun Jämijärvi ja Honkajokikin liittyvät mukaan. Jumalan ja Vapahtajan Jeesuksen tunteminen on elämämme kallein asia ja tämän esilläpitäminen kaikille niin omalla paikkakunnalla kuin aina lähetyskentille asti on sydämen asiamme. Ajankohtainen asia josta pidämme kiinni, on esim. uuden kirkkoherran valinta, joka on suoritettava suoralla kansanvaalilla eikä luottamusmiesten suorittamana.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Herännäisyys
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.
2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.
3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.
4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)
Ehdokkaan kommentti
Kotiseurat ovat tärkeitä, samoin esim. kastetoimitukset ja muut käynnit kodeissa.
5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)
6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.
Ehdokkaan kommentti
Pidetään hyvää huolta seurakuntalaisista, jolloin tulotkaan eivät pienene.
7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.
Ehdokkaan kommentti
Ehdokkaiksi nuoria ja näin heitä saadaan edustajiksi luottamuselimiin.
8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.
  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.
Ehdokkaan kommentti
Raamatun punainen lanka on Jeesus Kristus. Kaikki mikä ajaa pelastusta Jeesuksessa on puolustettavaa. Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen vaikutuksesta.
2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.
3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.
Ehdokkaan kommentti
Meidät on kasteessa liitetty Jeesuksen yhteyteen. Ja on rohkaistava kaikkia pysymään kasteen armoliitossa.
4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.
5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.
Ehdokkaan kommentti
Olen kasteen kautta liitetty Jeesuksen yhteyteen.
6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.
  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.
2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.
3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.
Ehdokkaan kommentti
Suomen Lähetysseura on koko kirkon yhteinen, eikä minkään yhden liikkeen järjestö.
  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.
Ehdokkaan kommentti
Pitää auttaa todellisia turvapaikanhakijoita, ei elintasopakolaisia.
2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.
3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.
4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.
Ehdokkaan kommentti
Suomen kirkossa vihitään avioliittoon vain mies ja nainen.
5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.
6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.
Ehdokkaan kommentti
En ole syönyt lihaa 1980-luvun alusta alkaen.
7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.
Ehdokkaan kommentti
Kirkon tehtävä on evankeliumin julistaminen.
8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.
9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.
Ehdokkaan kommentti
Tehtäviin valitaan pätevyyden eikä sukupuolen mukaan.
10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ei kommentteja: