torstai 8. huhtikuuta 2021

Jääkö ylijohtajan virka

Oma kommenttini: Ja pakastimessa vielä ylijohtajan virkakin, jos ja kun Yli-Viikari erotetaan lopullisesti pääjohtajan virasta, pääseekö hän takaisin ylijohtajan virkaansa. Voiko se edes olla mahdollista? Olli Waris Iltasanomat POLITIIKKA Virastaan pidätetty Tytti Yli-Viikari syyttää eduskuntaa painostuksesta – Vehviläinen tyrmää: ”Kiistän jyrkästi” Kansliatoimikunnan kokouksessa tunnin ajan kuultavana ollut VTV:n pääjohtaja väisteli mediaa. VIRASTAAN eduskunnan kansliatoimikunnan yksimielisellä päätöksellä torstaina pidätetty Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari syyttää eduskuntaa painostuksesta. Medialle kansliatoimikunnan kokouksen jälkeen luovutetusta materiaalista ilmenee, että virasta pidättämisen tosiasiallinen syy on Yli-Viikarin mukaan kansalaispalaute sekä median paine. Yli-Viikari toistaa ajatuksen useita kertoja selvityksessään. – Merkittävänä syynä menettelyn aloittamiselle on se, että en ole luopunut eduskunnan virkamieslaissa virkamiehelle säädetystä oikeusturvasta ja pidättänyt itseäni epävirallisissa kuulemiskeskusteluissa saamastani painostuksesta huolimatta virantoimituksesta, Yli-Viikari näkee. Kansliatoimikunnan kokouksessa tunnin ajan kuultavana ollut Yli-Viikari väisteli mediaa. Yli-Viikari meni pikavauhtia kokoukseen ja antoi kokouksen jälkeen vain nopean kommentin. IS:n kysymyksiin viraston rahankäytöstä sekä omasta rahankäytöstään Yli-Viikari ei vastannut. Yli-Viikari ei ottanut kantaa myöskään siihen, katsooko hän toimineensa väärin. – Meillä oli oikein hyvä keskustelu. Odotan lopputulemaa ja varmaan sitten palaamme asiaan, Yli-Viikari tyytyi toteamaan ja poistui paikalta VTV:n oikeudellisista asioista vastaavan johtajan Mikko Koirasen kanssa. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kiisti tiedotustilaisuudessa jyrkästi Yli-Viikarin väitteen painostamisesta. – Se on hänen subjektiivinen kokemuksensa, hän tarkoittaa sillä sitä, että häneltä on kysytty viime viikolla molemmissa tilaisuuksissa, onko hän itse arvioinut, voisiko hän itse pidättäytyä viranhoidosta, Vehviläinen sanoi. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen kertoi, ettei kansliatoimikunta ollut tyytyväinen Yli-Viikarin vastauksiin. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen kertoi, ettei kansliatoimikunta ollut tyytyväinen Yli-Viikarin vastauksiin.­KUVA: HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA Eduskunnan kansliatoimikunta käynnisti virastapidättämisprosessin viime viikolla, mutta Yli-Viikari ei siirtynyt pois tehtävästään. Yli-Viikari piti IS:n tietojen mukaan viime viikolla henkilöstölle puheen, jossa hän antoi ymmärtää, että viraston riippumattomuutta pyritään horjuttamaan sisäisellä ja ulkoisella painostuksella. KUN Yli-Viikarin virastapidättäminen käynnistyi viime viikolla, Vehviläinen nosti esiin IS:n uutisoimat kauneusostot, joita Yli-Viikari on tehnyt valtion piikkiin. Kysymyksiä on herättänyt myös viraston julkisen rahan käyttö esimerkiksi virkamatkoihin ja edustamiseen liittyen. Kenties vakavimmat kysymykset koskevat VTV:n tarkastus- ja valvontatoiminnan rapautumista Yli-Viikarin pääjohtajakaudella sekä VTV:n omien raporttien vesittämistä ja pyöristelyä. Virastapidättämispäätös pohjautui kansliatoimikunnan mukaan silti tiukasti kahteen seikkaan, keskusrikospoliisin aloittamaan rikostutkintaan sekä Finnairin plussapisteasiaan, joista Iltalehti uutisoi. Yli-Viikari ja VTV:n hallintojohtaja Mikko Koiranen tekivät keväällä 2016 eduskunnan oikeusasiamiehen arvion mukaan lainvastaiseksi katsotun virkasopimuksen, jonka myötä virkamiehelle maksettiin yli kahden vuoden ajalta palkkaa ilman työvelvoitetta. STT:n mukaan asiaa koskevassa rikostutkinnassa epäiltyinä ovat Yli-Viikari ja Koiranen. VTV pidätti torstaina Koirasen virastaan esitutkinnan ja mahdollisen syytteen ajaksi. Plussapisteissä on kyse siitä, että muissa virastoissa lentopisteiden käyttöä vahtinut VTV ei ole pystynyt selvittämään runsaasti virkamatkoja tehneen Yli-Viikarin lentopisteiden käyttöä. VTV:n luottamusmies Pasi Tervasmäki on toivonut, että Yli-Viikari julkistaisi Finnair-pluspistetietonsa. Yli-Viikari ei avaa tarkemmin plussapisteasiaa selvityksessään, vaan tuo lähinnä esiin, että Finnairin plussapistetili on henkilökohtainen ja että pistetilit eivät ole tarkastusviraston tiedossa. Tytti Yli-Viikari poistumassa eduskunnan kansliatoimikunnan kokouksesta torstaina. Tytti Yli-Viikari poistumassa eduskunnan kansliatoimikunnan kokouksesta torstaina.­KUVA: HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA Yli-Viikari kiistää syyllistyneensä esitutkinnassa oleviin rikoksiin. Yli-Viikarin selvityksestä käy ilmi, ettei hän usko virkasopimusasian johtavan syytteisiin. – Katson, että harkittaessa virantoimituksesta pidättämistäni tulee arvioida rikosepäilyjen todennäköisyys. Katson todennäköisyyden olevan (kohta mustattu) hyvin alhainen ottaen huomioon eduskunnan asiamiehen ratkaisun ja että kyseessä oli eduskunnan virkamieslain soveltamisessa tapahtunut virhe, Yli-Viikari kirjoitti. Vajaan 5000 euron valokuvameikkaus- ja kauneuskulut liittyivät Yli-Viikarin mukaan ”kokonaisuudessaan pääjohtajan tehtävään ja ne oli sovittu viraston viestintäpalveluiden toimesta”. VTV:stä on vahvistettu IS:lle, että Yli-Viikarille on hankittu 918 eurolla stailauspalveluja, jotka eivät ole liittyneet suoraan yhteenkään työtehtävään. ESITYKSEN Yli-Viikarin virastapidättämisestä teki eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio. Rauhion mukaan Yli-Viikari ei voi johtaa uskottavasti valtion taloudenpidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valvovaa virastoa rikostutkinnan aikana. – Vaikka pääjohtaja Yli-Viikarin tapauksen herättämä julkinen keskustelu voi olla välillisesti vaikuttamassa hänen toimintaedellytyksiinsä, virantoimituksesta pidättämisen perusteena ovat epäillyt rikokset, eikä häneen julkisuudessa mahdollisesti kohdistettu, muista syistä johtuva paheksunta, Rauhio kirjoittaa muistiossaan. Vehviläisen mukaan Yli-Viikari ei pystynyt vakuuttamaan kansliatoimikuntaa selvityksillään. – Pidän tärkeänä, että VTV:n luotettavuus ja uskottavuus saadaan palautettua erittäin nopeasti, Vehviläinen totesi. Eduskunnan pääsihteerin Maija-Liisa Paavolan mukaan Yli-Viikarin palkanmaksu loppuu virastapidättämisen ajaksi, mutta hän saa takautuvasti palkan, jos syytteitä ei nosteta. Yli-Viikarilla on VTV:ssä ”pakkasessa” ylijohtajan virka. Virastapidättäminen koskee nimenomaan pääjohtajan tehtävää. Paavolan käsityksen mukaan Yli-Viikari on virkavapaalla ylijohtajan virasta vuoden loppuun asti, jolloin Yli-Viikarin kuuden vuoden määräaikainen tehtävä pääjohtajana päättyy. Seuraavaksi Yli-Viikarin asiaa arvioidaan eduskunnan tarkastusvaliokunnassa, jonka VTV:tä koskeva mietintö valmistuu lähiaikoina. Yli-Viikarin luottamus voi tulla punnittavaksi eduskunnan suuressa salissa mietinnön valmistuttua. LUE LISÄÄ KIRJOITTAJALTA Olli Waris

Ei kommentteja: