lauantai 10. huhtikuuta 2021

Miten maatamme hallitaan

Lentäväksi lauseeksi ovat muodostuneet Oxenstiernan sanat: “Poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan. Ja jo niin varhain, että Axel Oxenstierna (1583-1654) oli valtioneuvos Kustaa II Aadolfin aikana. Eikä asiantila ole tainnut niistä päivistä paljoakaan muuttua!😉Miten maatamme hallitaan Luottamus valvojaan kyettävä palauttamaan Pääkirjoitus 09.04.2021 Maaseudun Tulevaisuus Kohu Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ympärillä on jatkunut julkisuudessa viikkoja. Epäilyt yhteisten varojen väärinkäytöksistä kohdistuvat erityisesti VTV:n pääjohtajaan Tytti Yli-Viikariin. Eduskunnan puhemiehistö esitti pari viikkoa sitten Yli-Viikarin pidättämistä virasta esitutkinnan ajaksi. Eilen eduskunnan kansliatoimikunta päätti yksimielisesti pidättää Yli-Viikarin virastaan poliisin esitutkinnan ajaksi. Muuta mahdollisuutta ei ollut, vaikka Yli-Viikari on sitä mieltä, etteivät epäilyt heikennä hänen edellytyksiään toimia virassa. Mahdollisesta erottamisesta päättää eduskunnan täysistunto. Vaikka epäilyt nousivat esiin Yli-Viikarin viraston varoilla tehdyistä kauneudenhoidoista ja virkamatkoista kertyneiden lentopisteiden käytöstä, ongelmat näyttävät koskevan laajasti koko viraston tarkastustoimintaa ja toimintakulttuuria. Viraston henkilösuhteet ovat pahasti tulehtuneet. Yli-Viikarin tekemisiä selvittävät tällä hetkellä Keskusrikospoliisi (KRP), eduskunnan tarkastusvaliokunta ja eduskunnan tilintarkastajat. KRP tutkii mahdollista virkarikosta, tarkastusvaliokunta on selvittänyt helmikuusta lähtien muun muassa VTV:n sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteita koskevien säännösten noudattamisesta taloudenhoidossa. Erityistilintarkastuksessa selvitellään VTV:n ylimmän johdon edustus-, matka ja hankintakuluja vuodesta 2020 lähtien. Kyseessä ovat vasta selvitykset, mutta esiin nousseiden tietojen valossa on pakko kysyä, tekeekö VTV sitä työtä, mitä sen pitäisi tehdä. Laissa eduskunnan yhteydessä toimivan riippumattoman Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi määritellään tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Tarkastuksilla varmistetaan, että valtion varoja käytetään eduskunnan tahdon mukaisesti, lakeja noudattaen ja järkevästi. Luottamus tarkastustoiminnan oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen on koko viraston kannalta tärkein asia. Jo pelkkä epäilys, ettei näin ole, vie työltä pohjan. Ilta-Sanomien toimittajan Olli Wariksen tekemän selvityksen mukaan viraston tarkastus- ja valvontatoiminta on surkastunut. Varsinaiseen tarkastus- ja valvontatoimintaan käytettiin vähemmän henkilötyövuosia kuin koulutukseen ja viestintään. VTV:n luottamusmiehen Pasi Tervasmäen mukaan Yli-Viikarin kaudella resursseja ovat vieneet kansainväliset tehtävät, ympäristöasiat, kestävä kehitys sekä työryhmätyöskentely. (IS 2.4.). Prosessin aikana esiin nousseet asiat ovat todella vakavia ja vaarantavat koko tarkastustoiminnan luotettavuuden. Kysymys ei ole pelkästään Yli-Viikarin tekemisistä, vaan VTV:n lisäksi koko valtionhallinnon luotettavuudesta. Jos ylimmän valvojan toimin kohdistuu epäilyjä väärinkäytöksistä, herää epäilys, kuinka muualla toimitaan. Millainen hallintokulttuuri valtionhallinnossa on? Luottamus yhteisten rahojen käyttöön perustuu suurelta osin siihen, että on olemassa riippumaton elin, joka valvoo rahojen käyttöä. VTV:n asema valtionhallinnossa onkin erityisen poikkeuksellinen ja vahva, koska sillä ei ole suoranaista esimiestä tai -organisaatiota. Vaikka VTV toimii eduskunnan yhteydessä, kuinka eduskunta voi valvoa riippumatonta valvojaansa? Onko hyvää hallintoa, että alainen tarkastaa ja hyväksyy esimiehensä laskut? Näistä syistä VTV:n toiminnan pitää olla laillisesti ja moraalisesti erityisen kestävää. Suurta valtaa seuraa myös suuri vastuu. Yli-Viikarin olisi ollut järkevää pyytää vapautusta virastaan esitutkinnan ajaksi, vaikka ei mielestään ole tehnyt mitään väärää. Luottamuksen palauttaminen edellyttää, että asia selvitetään nyt perin pohjin. Tärkeää on myös tarkentaa, kuka tai mikä valvoo riippumatonta valvojaa. VTV:n toiminnan pitää olla laillisesti ja moraalisesti erityisen kestävää.

Ei kommentteja: