keskiviikko 16. kesäkuuta 2021

Kokoustamista

Taas kerran sain ihan tarpeeksi kokoustamista, kun kolme ja puoli tuntia istuttiin Porin Teknologiakeskus Pripolissa Satasoten ohjausryhmän kokouksessa ja vielä jätettiin kolmen kehittämishankkeen esittely seuraavaan kertaan. Aikaa vei varsinkin valtiovallan edellyttämän väliaikaisen valmisteluelimen eli VATEn perustamiskeskustelu, vaikka kahdestakymmenestä lausunnonantajatahosta 19 oli esiyslistan mukaisin perusteluin nimittämisen puolesta. Asia on entistä kiireellisempi, nyt kun eduskunta on Soten hyväksymässä vielä ennen juhannusta. Lopulta kyllä päästiin VATEn asettamiseen. Kokouksessamme olivat aluksi kiitettävästi ainakin tunnin ajan läsnä etänä myös sosiaali-ja terveysministeriön edustajat selostamassa tätä sote-uudistusta aina ministeristä alkaen, vaikka samaan aikaan eduskunnassa oli menossa uudistuksen 1. eduskuntakäsittely, samoin olivat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja Kari Hakari. Uudistuksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on peruspalveluiden vahvistaminen siten, että erikoissairaanhoitopalvelut viedään perustasolle eikä toisinpäin, kuten nykyisin helposti tapahtuu, kun potilasta siirretään, jatkossa hoitotoimenpiteet tulevan potilaan luo! Kansanedustaja Jari Myllykoski kysyi, miten eri puolilla maata saavutetut hyvät käytännöt saadaan levitettyä kaikkien tietoon ja siihenkin ministeriöltä oli vastauksena, että kyllä niistä kerrotaan ja niitä levitetään kaikille alueille.

Ei kommentteja: