tiistai 10. elokuuta 2021

Miten globalisaatio vaikuttaa

Globalisaation ja kansallisvaltion suhdetta käsittelee kolme SOSTEn asiantuntijaa uusimmassa Kanava-lehdessä todeten globalisaation häviäjien mullistavan politiikan. Olisiko muuten juuri tämän tähden myös Perussuomalaisten kannatus niin korkealla? Seuraavassa lainaus mainitusta kirjoituksesta: "Kun politiikkaa tehdään ensisijaisesti kansallisella tasolla, sen rooliksi jää sopeuttaa kansallista päätöksentekoa kansainvälisen talouden vaateisiin. Sopeutumiseen perustuvan kilpailukykypolitiikan peruskysymys on, miten Suomi näyttäytyy houkuttelevana sijoituskohteena, jonne kannattaa investoida. Jotta Suomi olisi yrityksille houkutteleva toimintaympäristö, meidän pitää olla valmiina maltillisiin palkkaratkaisuihin, verotuksen keventämiseen ja sääntelyn purkuun. Tästä näkökulmasta puheet työajan lyhentämisestä, varovaisuus työelämän pelisääntöjen muuttamisessa ja haluttomuus puuttua sosiaalietuuksien tasoon näyttävät vastuuttomilta, jopa vaarallisilta tavoilta heikentää talouselämän uskoa siihen, että Suomeen sijoittaminen on taloudellisesti kannattavaa." Artikkelin otsakkeena on Globalisaation häviäjät eivät jaksa enää uhrautua. Tätä kannattaa miettiä, mitä seurauksia sillä on? Ja mikä sitten on SOSTE: SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.

Ei kommentteja: