torstai 27. lokakuuta 2022

Hallitus on nukkunut EU:n ennallistamisesityksessä

Purra välikysymyksestä: Opposition on pelastettava hallitus sen omilta päätöksiltä: ”Alkiolainen perikato” Kaikki oppositiopuolueet jättivät torstaina välikysymyksen hallituksen vaikuttamistyöstä EU:n ennallistamisasetuksen valmistelussa. Oppositio esitteli EU-vaikuttamista koskevan välikysymyksensä tänään eduskunnassa. MATTI MATIKAINEN Kreeta Karvala kreeta.karvala@iltalehti.fi Tänään klo 19:45 Perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin välikysymyksen mukaan Marinin (sd) hallitus on laiminlyönyt velvollisuutensa ajaa Suomen etua asetuksen valmistelun aikana EU:ssa. Oppositiopuolueiden mukaan hallituksen pitäisi ottaa ennallistamisesitykseen kielteinen kanta, kuten Ruotsi on tehnyt. Kiistellyn EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteena on luontokadon ehkäisy ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Se tarkoittaisi muun muassa metsähakkuiden vähentämistä. Asetuksen hintalappu olisi ennakkoarvioiden mukaan noin 930 miljoonaa euroa vuosittain. Ennallistamisasetuksen vaikutukset Suomelle olisivat BKT:hen suhteutettuna koko EU:n korkeimmat. Kulujen vastapainoksi komissio laskee Suomelle syntyvän vuosittain 9,7 miljardia euroa hyötyjä ekosysteemipalvelujen kasvun myötä. Nämä arviot tosin torstaina opposition toimesta kyseenalaistettiin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra suomi hallituksen EU-politiikkaa torstaina eduskunnassa pidetyssä välikysymystiedotustilaisuudessa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra suomi hallituksen EU-politiikkaa torstaina eduskunnassa pidetyssä välikysymystiedotustilaisuudessa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra suomi hallituksen EU-politiikkaa torstaina eduskunnassa pidetyssä välikysymystiedotustilaisuudessa. KREETA KARVALA Kalliiksi tulee Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo korosti torstain tiedotustilaisuudessa, että hallituksen laiminlyönnit Suomen kansallisen edun puolustamisen EU-pöydissä tulevat Suomelle kalliiksi. Lisäksi hän muistutti, että EU-komission ennallistamisasetus puuttuu kohtuuttomasti Suomen kansalliseen metsäpolitiikkaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi, että asetuksella olisi toteutuessaan dramaattisia vaikutuksia Suomen metsä- ja maatalouteen. Purra syytti Marinin (sd) hallitusta siitä, ettei se tee elettäkään estääkseen EU:n metsänkäyttöä ja kansallista taloutta haittaavia esityksiä. –Suomen metsiä ei suinkaan ensisijaisesti uhkaa sen paremmin Ponssen moto kuin muukaan kato, vaan Euroopan unioni. Erilaisia metsänomistajiin, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen kohdistuvia vaatimuksia synnytetään Brysselissä yhä suuremmalla raivolla, Purra sanoi. Hän myös ihmetteli, miten hallituksen EU-vaikuttaminen voi olla niin ”kelvotonta”. –Kuinka on mahdollista, että Brysselissä ymmärretään Suomea ja metsiemme merkitystä näin vähän. Ei ymmärrys ja tieto sinne itsestään mene. Se pitää viedä Purra totesi. Kaikki oppositiopuolueet allekirjoittivat välikysymyksen. Kaikki oppositiopuolueet allekirjoittivat välikysymyksen. Kaikki oppositiopuolueet allekirjoittivat välikysymyksen. KREETA KARVALA Riitaisa hallitus Oppositiopuolueiden mukaan yksi keskeinen ongelma Suomen EU-vaikuttamisessa on se, ettei hallitus kykene muodostamaan yhteistä kantaa. Kristillisdemokraattien Sari Essayahin mukaan riitaisan hallituksen ponnettomuuden vuoksi Suomi ei ehtinyt tehdä niin sanottua toissijaisuushuomautusta, olla olisi voitu vaikuttaa komissioon. Hän muistutti, että Ruotsin parlamentti ehti tekemään EU:lle toissijaisuushuomautuksen ja vastusti esitystä jo kesän istuntotauon ja vaalikiireiden keskellä. Samaan aikaan Suomen hallitus viivytteli. –Ainoa syy sille, että eduskunta ei ehtinyt edes harkitsemaan vastaavaa huomautusta, on hallituksen sisäinen erimielisyys kannanmuodostuksessa ja tarkoituksellinen hidastelu, Essayah sanoi. EU:n toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni ei saa puuttua lainsäädäntöön silloin, kun jäsenvaltiot voivat tehokkaasti hoitaa asian kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen totesi myös omassa puheenvuorossaan, että hallituksen keskeisin virhe liittyy toissijaisuushuomautukseen ja riitelystä johtuvaan hidasteluun. –Tässä prosessissa on useita virheitä, joista ehkä keskeisin liittyy tähän toissijaisuushuomautukseen, jonka Ruotsi teki, mutta ei Suomi ei tehnyt. Grahn-Laasosen mukaan Suomen olisi Ruotsin lailla pitänyt vastustaa asetusta alusta alkaen. –Toissijaisuushuomautus jäi tekemättä siksi, että hallituksen sisällä oli niin rankat ristiriidat tässä asiassa, joten kirjeen antaminen eduskunnalle viivästyi kohtuuttomasti ja teki mahdottomaksi huomautuksen jättämisen. Marinin vika Oppositiopuolueet jättivät välikysymyksen torstaina eduskunnassa. Oppositiopuolueet jättivät välikysymyksen torstaina eduskunnassa. Oppositiopuolueet jättivät välikysymyksen torstaina eduskunnassa. KREETA KARVALA Grahn-Laasonen syytti torstaina pääministeri Sanna Marinia (sd) huonosta EU-politiikan johtamisesta. –Pääministeri johtaa Suomen EU-politiikkaa. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että Suomella on selkeät kannat ja että Suomi vaikuttaa EU:ssa, Grahn-Laasonen sanoi. Oppositiopuolueet korostivat välikysymystiedotustilaisuudessa myös sitä, että metsäasiat kuuluvat Suomen kansalliseen päätäntävaltaan, vaikka komissio yrittää ulottaa ilmasto- ja ympäristöasioiden kautta yhä enemmän toimivaltaa myös Suomelle tärkeisiin metsiin. –Metsämme eivät kuulu EU:lle sen paremmin paljon, kuten ennallistamisesityksessä esitetään, mutta eivät myöskään vähän vähemmän, perussuomalaisten Purra totesi. Kristillisdemokraattien Essayahin mukaan hallituksen ongelmana on myös se, Brysseliin viestitään koko ajan vähintään kahta erilaista linjaa. Syynä tähän on etenkin keskustan ja vihreiden erimielisyydet metsä- ja ympäristökysymyksissä. Perussuomalaisten Purra moitti hallitusta siitä, että oppositio joutuu pelastamaan hallituksen sen omilta valinnoilta. –On hävytöntä, että opposition pitäisi pelastaa hallitus sen omilta valinnoilta. Purran syytökset kohdistuivat ennen muuta keskustaan. –Arvon keskusta, te olette itse valinneet mennä tähän hallitukseen. Te olette itse koko kauden kannatelleet täysin vastaavia punamultahallituksen päätöksiä. Muutama jyrähdys kyselytunnilla tai lehtihaastattelussa ei auta tässä alkiolaisessa perikadossa, Purra totesi. Oppositio toivoo, että hallitus ottaa jatkossa kielteisen kannan ennaltamisasetukseen. Hallituksen on vastattava opposition välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa viimeistään kahden viikon kuluttua.

Ei kommentteja: