tiistai 31. lokakuuta 2023

Presidenttivaalista toivotaan myös edelleen arvojohtajan saamista

POLITIIKKA Kysely: Juuri tällaisen presidentin suomalaiset haluavat Suomalaiset toivovat, että uusi presidentti uskaltaa ottaa kantaa julkisesti eri asioihin. Suomalaiset toivovat presidentistä erityisesti ulkopolitiikan johtajaa. HENRI KARKKAINEN Tekijän kuva Riika Tauriainen Tänään klo 8:05 Enemmistö suomalaisista toivoo, että seuraava tasavallan presidentti ottaisi omakseen roolit kansakunnan keulakuvana, ulkosuhteiden ammattilaisena ja arvojohtajana. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) teettämästä kyselystä. Kyselyn mukaan nämä kolme roolia luovat suomalaisten presidenttikäsityksen perustan. Kyselyn vastaajista lähes kaikki toivovat, että presidentti omaksuu roolin, joka edistää Suomi-kuvaa ja ylläpitää maamme mainetta ulkomailla. 93 prosenttia pitää toivottavana, että tuleva presidentti olisi kansainvälistä politiikkaa syvällisesti ymmärtävä ja siihen keskittyvä ulkosuhteiden ammattilainen. Presidentille lisää valtaa? Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa suomalaiset odottavat seuraavalta presidentiltä ammattimaisen otteen lisäksi hyvin selkeää johtajan roolia. Sen mukanaan tuoman vastuun ohella suomalaiset olisivat melko laajalti valmiita kasvattamaan myös presidentin valtaoikeuksia. Kolme neljästä toivoo, että seuraava presidentti olisi myös voimakas ylipäällikkö, joka tuntee puolustusvoimien toiminnan ja kykenee sotilaallisiin päätöksiin. 89 prosenttia toivoo arvojohtajaa, joka herättelee julkisuudessa keskustelua tärkeistä asioista ja edistää niitä arvovallallaan. Arvojohtajan rooli edellyttää kuitenkin presidentiltä tarkkuutta, sillä arvokysymyksissä ilmenee jännitteitä erityisesti puolueiden äänestäjäryhmien välillä. Muita presidentiltä toivottavia ominaisuuksia ovat suomalaisuuden varjeleminen, perinteiden vaaliminen ja parlamentarismin puolustaminen. Kyselyyn osallistui 2 045 henkilöä. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 15.–27. syyskuuta 2023. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ei kommentteja: