keskiviikko 29. toukokuuta 2024

Jarin puheevuoro

Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina hallituksen esityksestä, jonka nojalla verokortit tulevat vuoden 2025 alusta lähtien voimaan jo tammikuun alusta nykyisen helmikuun alun sijaan. Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela pitää muutosta tervetulleena ja kansalaisten elämä helpottavana. – Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys tuo paljon toivottua selkeyttä verokorttikäytäntöihin ja samalla edistää oikealla tavalla yhteiskunnan digitalisoitumista. Verokorttien käsittely toki on jo jonkin aikaa tapahtunut pääsääntöisesti digitaalisesti, mutta lainsäädäntö ei ole muuttunut kehityksen mukana, Jari Koskela totesi puheenvuorossaan. Nykyinen käytäntö on perua ajoilta, jolloin verokortit lähetettiin pääsääntöisesti postitse ja työntekijän piti itse toimittaa verokortti palkanmaksajalle. Käytäntö on aiheuttanut epäselvyyttä siitä, millä prosentilla tammikuun palkasta tehdään ennakonpidätys. Vuodenvaihteessa tilataan suuri määrä muutosverokortteja ja epäselvyys on ruuhkauttanut samalla Verohallinnon neuvontapalveluja etenkin tammikuussa. Vähentäisi ylivelkaantumista ja ulosottoja Koskela korosti puheessaan myös talousosaamisen tärkeyttä ja nosti esiin hallitusohjelmaan kirjatun linjauksen siitä, että Suomesta pitää tehdä maailman talousosaavin kansa. – Suomessa on monenlaisia verovähennyksiä, joista osa menee veroilmoitukseen automaattisesti, mutta osan kanssa pitää itse olla hereillä. Verovähennyksiä varmasti käytetään vähemmän kuin olisi mahdollisuus järjestelmän byrokraattisuuden ja ehkä myös kansamme liian vähäisen talousosaamisen takia. Yksi jos toinenkin nuori työelämään päädyttyään tuskailee veroilmoituksen ja yleisesti verotuksen suhteen, Koskela huomautti. Hallitusohjelmaan on kirjattu talous- ja yritysosaamisen sisällyttämisestä kaikille koulutusasteille. Koskela katsoo, että nykyistä parempi talousosaaminen vähentää varmasti myös ylivelkaantumista ja ulosottoja ja viime kädessä antaa kansalaisille paremmat valmiudet huolehtia omasta elämästään. SUOMEN UUTISET Jaa Facebookissa

Ei kommentteja: