tiistai 20. huhtikuuta 2010

Näinkin tehdään politiikkaa

Tiedän kovin hyvin, että politiikassa liiankin usein pyritään vain tekemään probakandaa, itse asiallisella asialla ei niinkään ole väliä. Näin pyritään vaikuttamaan ihmisten mielikuviin ja keräämään itselle irtopisteitä. Näin tehtiin taas kerran kaupunginvaltuuston eilisessä kokouksessa, vaikka kuntaliitosasiassa pysyttiinkin melko tiukasti puhtaalla asialinjalla. Ja muistan kyllä erittäin hyvin eduskunta-ajoilta, miten juuri me maaseudunpuolueessa Veikko Vennamon johdolla olimme ylivetoja tässä probagandapuolessakin silloin kun emme olleet vastuussa oppositiossa ollessamme, hallituspuolueena olikin sitten pysyttävä yhdessä sovittujen asioiden takana, vaikka silloinkin isä-Veikko usein esitti hallituksen taloudellisiin realiteetteihin nojautuvien esitysten tilalle paremmin kansaan meneviä ratkaisuja ja siitä syntyi ristiriita ministeripoika-Pekan kanssa, Pekanhan oli pidettävä kiinni hallituksessa sovitusta.

Kuntapolitiikassa asialaita on paljolti toisin, koska edustus kaupunginhallituksessa määräytyy voimasuhteiden mukaan, näin ei kuntatasolla ole jakoa hallitus- ja oppositiopuolueisiin, vaan kaikki saavat olla päättämässä jo hallituksessa voimasuhteitten mukaisesti. Niinpä eilen valtuustossamme politiikan tekovälineeksi nostettu musiikkiopiston saama valtionavun jako oli päätetty yksimielisesti niin tasapainottamistoimikunnassa kuin hallituksessakin. Päätöksen repi rikki vasemmistoliiton Kauko Jussila, vaikka puoluetoveri Anja Vähämäki oli asian hallituksessa hyväksynyt. Kauko esitti provokatoorisesti kylläkin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämän mukaisesti koko saadun lisävaltionavun 120 000 euron myöntämistä musiikkiopistolle. Kuitenkin oli musiikkiopiston rehtorin Anna Majorinkin kanssa päästy sopuun vain 60.000 euron antamisesta tässä vaiheessa, koska jo kevätkauden opetus on annettu ja uutta määrärahaa voidaan käyttää vasta ensi syyslukukaudella eli puoli vuotta ja puolet määrärahasta.

Tämä ratkaisu mahdolllistaa kaupungin talousarvion tasapainottamisen tehtyjen muutosten jälkeenkin, kun nyt jouduttiin erikoissairaanhoidon menoihin lisäämään 600.000€ ja yhteistuumin on päätetty, että budjetti tulee pitää tasapainossa. Hyväksytyssä tämän vuoden budjettissa oli saatu ylijäämää 341.000€, nyt suoritettujen muutosten jälkeen lopputulos jää nipinnapin plussalle eli 2.000€. Kauko Jussila ei suinkaan esittänyt tämän ehdottamansa 60.000 € tilalle mitään muutakaan siitä syntyvän budjettivajeen kattamiseksi. On helppoa esittää lisäyksiä, mutta menolisäysten ehdottajan tulisi myös esittää, miten lisäys katetaan. Kun näin ei tehdä, tällaainen on sitä puhtainta probakandaa.

Jussila sai mukaansa oman ryhmänsä lisäksi neljä muutakin eli äänin 27-8 hyväksyttiin hallituksen antama yksimielinen ehdotus budjetin tasapainottamisesta. Kun valtuuston jälkeen kysyin yhdeltä Jussilan mukana äänestäneeltä ja puheenvuoron valtuustossakin käyttäneeltä, että miksi olit mukana tällaisessa pelissa, vaikka musiikkiopiston rehtorikin -varmasti kylläkin pitkin hampain-oli hyväksynyt hallituksen esityksen, niin valtuutettu vastasi yksikantaa: tämähän oli vain politiikkaa.

Eipä ihme, että ihmiset ovat kyllästyneet politiikkaan ja politiikkoihin, kun asialinjalla ei niinkään ole väliä, vaan tehdään mitä mieleen juolahtaa vain omilta äänestäjiltä irtopisteitä kerätäkseen.

Ei kommentteja: