keskiviikko 8. syyskuuta 2010

Tilaajajohtajalla järkeä

Kun on ulkopuolinen, niin tuntuu, ettei PoSa:ssa paljoakaan löytyisi järkeä. Sama kaiku on askelten, kun kuuntelee muiden puheita jopa hallinnossa mukana olevilta luottamushenkilöiltä.

Kuitenkin on perusturvalautakunnan tilaajajohtajaksi - tosin valitusten vuoksi vielä virkaatekevänä toimiva - on onnistuttu saamaan osaava ja yrittävä Jaana Männikkö, jonka aivoituksille soisi löytyvän sijaa PoSa:n rattaissa.

Jaana puhui asiaa jo Karvian seminaarissa ja edelleen Kankaanpään talouden tasapainottamistoimikunnassa. Suuria pelivaroja ei SoTe-alueilla ole tehtävissä, koska 90% menoista muodostuu velvoitepalveluista, joihin asiakkailla on subjektiivinen oikeus. Ja tietysti myös me luottamushenkilöinä haluaisimme mahdollisimman korkeatasoiset palvelut niitä tarvitseville.

Jaana Männiköllä on kuitenkin hyviä kehittämistoimenpide-ehdotuksia, joita seuraavassa:

Hoivapaikkojen yhteiskäyttö, esim. kuntoutusyksikön keskittäminen.

Erikoistuneet palvelut, hyödynnetäään kuntien kesken erikoistuneen työvoiman käyttö.

Vahva omistajaohjaus. Säännölliset palaverit tilaaja-tuottaja-tahoilla.

Rahoitusmallin kehittäminen, maksuosuus palveluiden käytön mukaan.

Yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluiden koulutus.


Ostopalveluiden kilpailutus eli vertailu. Oman alueen asumispalveluiden hyödyntäminen.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksien tarkastelu, jotta turhat maksut valtiolle säästetään ja työllistettävät saadaan töihin.

Työnjaon selkeyttäminen. Työnkuvaukset. Hoitotyön ja lääkärityön työnjaon selkeyttäminen.

Kustannustehokkuus ja palvelutason määrittäminen.

Kun näiden suuntaviivojen mukaisesti laadittaisiin kehittämistoimenpiteet vv. 2011-2012 oltaisiin varmasti oikealla tiellä. Tiedettäisiin, mitä tehdään ja mitä maksaa.

Ei kommentteja: