sunnuntai 8. toukokuuta 2011

Vesireitit kokousti

Olemme jo usean vuoden ajan ylläpitäneet Kankaanpäässä kuuden pienehkön järven alueella yhteistä karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistystä.Olemme saaneet Eu-tukia ja ELY-tukea, kaupungiltakin avustusta, mutta ennen kaikkea tehneet talkootyötä ja hankkineet vapaaehtoisesti rahoitusta. Vuosikokouksen pidimme tänään varapuheenjohtajamme Tapio Hemiän työpaikalla entisellä ammattikoululla, nyt hienosti Sataedussa.

Vuosien varrella meillä on ollut kolme Kaveri-hanketta, joista kolmas on menossa umpeen kesäkuun lopussa. Tarkoituksena on järviemme vedenlaadun parantaminen, jotta ei tulisi kesäisiä haitallisia leväkasvustoja. Siksi on rakennettu patoja, leikattu ruohottuneita rantoja, kaivettu laskeutusaltaita ja suoritettu ruoppaustöitäkin sekä raivattu ranta-aluita paremman maiseman saamiseksi.

Toiminnan aloittajana ja ensimmäisenä toiminnanjohtajana toimi varatuomari Pekka Nahi jo edesmennyt. Hänen jälkeensä johtopaikkaa piti Apu-lehden toimitussihteerinä toiminut Uki Kiviranta. Ukinkin luovuttua on nykyisenä toimitusjohtajana Jorma Järvensivu. Puheenjohtajaksi olemme saaneet professori Asko Riitahuhdan.

Alueemme järvet ovat Valkeajärvi, Suutarinjärvi, Majajärvi, Iso-ja Pikku-Hapua sekä Äpätinjärvi. Jäseninä on käytännöllisesti katsoen kaikki rantoja omistavat niin kyläläiset kuin mökkiläiset. Alueen vesiomistukset kuuluvat Kankaanpään ja Karhoismajan osakaskunnille, jotka molemmat ovat myös järjestäytyneet vesikunnostushankkeittemme myötä ja niiltä myös olemme saaneet rahallista apua.

Talkootyöllä saamme täytettyä aina osan omakustannustarpeesta, mutta myös rahojen omatoimista kokoamista tarvitaan omavastuun täyttämiseksi, joka on puolet saadun avustuksen määrästä. Niinpä joka toinen vuosi teemme kaikille jäsenille jaettavan lehden, onhan meillä käytettävissä vahvaa toimittajakokemusta. Viime syksynä oli lista-arpajaiset, joilla myös saimme kokoon tuhansia euroja. Työtä ja toimintaa riittää tälläkin kyntösaralla!

Ei kommentteja: