maanantai 12. joulukuuta 2011

Budjettipuheenvuoro Kankaanpäässä

Valtuustopuhetta 12.12.2011 Pitäjänä Erkki Lilja, kun itse olin täysi-istunnossa eduskunnassa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Taas kerran olemme laatineet talousarvion seuraavalle vuodelle, onko se peräti historiallinen siinä mielessä, että se olisi viimeinen Kankaanpään kaupungille ja seuraava tehtäisiin jo yhteisvoimin uutta kuntayhtymää varten, sen näemme ensi vuoden helmikuun 6. päivänä.

Synkkenevien talousnäkymien vuoksi ja siksi, että väkemme eläköityminen lisääntyy, työikäisten määrä vähenee ja myös väkiluku on pienenemässä pakottavat etsimään kestäviä ratkaisuja, joita on mahdollista saavuttaa oikein käytettävän kuntien yhtymisen avulla, kun nyt vielä saadaan olla liikkeellä vapaaehtoisesti ennen kuin valtiovalta alkaa käyttää keppiä nykyisin saatavan porkkanan sijasta. Kuitenkin on lähdettävä siitä, että saadaan sitovat sopimukset sekä Satakunnan että Pirkanmaan sairaanhoitopiireiltä palveluiden vähintäin nykyisen tasoisesta saatavuudesta. Silloin voimme turvallisesti lähteä yhdistymisen tielle.

Maakuntajakautuma tulee joka tapauksessa uuteen käsittelyyn, kun hallitusvalta on yhdistämässä nykyisiä maakuntaliittoja. Tässäkin on hyvä olla edelläkävijä kuin jäädä odottamaan pakkoratkaisuja.

Talousarvio on tehty taas erittäin kireäksi , vaikka jo vuosina 2009 ja -10 pääsimme ylijäämäisiin budjetteihin monien alijäämäisten jälkeen, tänä vuonna näyttää valitettavasti tulevan alijäämää ylijäämäisestä budjetoinnista huolimatta. Veronkorotuksia on jouduttu tekemään moneen otteeseen, näin taas ensi vuodeksi tuloveroa korotetaan 0,50 prosenttiyksikköä tasapainon saavuttamiseksi. Yleiseurooppalaisen kriisinäkymän vuoksi ei muutenkaan talouselämässä näytä valoisalta.

Mutta kaikesta huolimatta asioita on hoidettava, ja me perussuomalaiset lähdemme siitä, että kun juuri vuosi sitten käytiin kouluverkkokeskustelut kouluja lopettamatta, niin nyt on niille annettava työrauha ja budjettiehdotuksessa olevat kahden koulun Hapuan ja Vihteljärven lakkauttamiset eivät ole ajankohtaisia. Molemmilla kouluilla on omat vahvuutensa. Vihteljärven osalta ei ole edes tutkittu uusien perusparannustöiden aiheuttamien valtionosuuksien palauttamispakkoa, jos koulu lopetettaisiin ja oppilasmääräkin 30 ylittää kaikki aiemmin päätetyt lopettamisrajat. Hapuan koululla puolestaan on kehitelty hyviä tuloksia saanutta samanaikaisopetusta dysfasiaoppilaiden kanssa ja näin oppilasmäärä on jopa 45. Ja edelleenkin on muistettava, että koulukuljetukset ovat mahdollisia molemmin päin, myös keskustasta kyläkouluihin, kun se näyttää jääneen pois vaihtoehdoista, kun remontinalaiselle keskuskoululle hankittiin korvaavia tiloja kalliisti vuokratuista parakeista ja sitä olisi tutkittava myös, kun keskustan ala-aste aikanaan tulee remonttiin.

Veteraanien kunniakansalaistemme yhä harvenevat rivit eivät enää kauaa ole keskuudessamme. Siksi kokeiluluonteisena aloitettua kerran viikossa annettua ateriamahdollisuutta on pikimiten jatkettava ja laajennettava, sitä ollaankin yhteisvoimin kehittämässä ja tekemässä tarkoituksenmukaiseksi. Muutenkin meidän on hoidettava kaikki apua tarvitsevat niin sairaat kuin vanhukset ihmisarvon mukaisesti. Tähänkin uuden kunnan myötä ja peruspalvelut tarjoavasta isäntäkuntamallin mukaisesti toimivasta perusturvakeskuksesta tarjoutuu entistä paremmat voimavarat ja mahdollisuudet.

Kiitän kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä ja toivotan perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta oikein hyvää joulujuhlaa ja vuotta 2012 kaikille kaupunkimme henkilökunnalle ja teille valtuutetuille.

Ei kommentteja: