tiistai 15. toukokuuta 2012

Iloitkaamme itsenäisyydestämme

Kun juuri sunnuntaina sain tuoda tervehdyksen Vapaussodan Perinneyhdistyksen juhlaan, niin sallittakoon näissä tunnoissa kirjoittaa ylös koneelle myös itsenäisyysjuhlan puheeni Kankaanpään Yhteislyseolla itsenäisyyspäivän aattojuhlassa. Puhe on luvattu julkaista lyseon vuosikertomuksessa.
Hyvät itsenäisyysjuhlamme osallistujat, arvoisat sotiemme veteraanit ja kotirintamanaiset!
On suuri kunnia saada olla oman kouluni Kankaanpään Yhteislyseon itsenäisyysjuhlassa käyttämässä puheenvuoroa!
Itsenäisyyspäivämme on meille tarpeellinen näköala- ja pysähdyspaikka, jolloin saamme muistella kansamme kunniakasta menneisyyttä ja pohtia, miten tästä eteenpäin tuntemattomaan tulevaisuuteen. Saamme kansamme historian pohjalta tarkastella maamme tämänhetkistä asemaa, jotta osaisimme oikealla tavalla vastaanottaa tulevaisuuden haasteet. Näin itsenäisyyspäivä tarjoaa meille tuiki tarpeellisen hengähdyshetken jatkuvassa työn ja toiminnan mukanaan tuomassa arkipäivän rasittavassa kulussa.
Nykyisyytemme rakentuu menneisyyden pohjalle. Siksi on välttämätöntä ottaa oppia historiamme tapahtumista ja sen erityisistä käännekohdista, joista kaikkein merkittävimpiä isänmaamme olemassaolon kannalta  ovat itsenäisyyden syntyvaiheet 94 vuotta sitten ja sen säilyttämiseksi käydyt talvi- ja jatkosota.
Itsenäisyysjulistuksessa joulukuun 6. päivänä 1917 todetaan Suomen kansan tuntevan syvästi, ettei se voi täyttää kansallista ja yleisinhimillistä tehtäväänsä muuten kuin täysin vapaana. Vuosisatainen vapauden kaipuumme on nyt toteutettava; Suomen kansan on astuttava muiden maailman kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana.
Talvisotamme vaikeista kriisivaiheista joulukuussa 1939 on tallennettu pääministeri Risto Rytin radiopuheesta: ”Suomen kansa on tällä hetkellä täysin yhtenäinen, yksimielinen ja luja kuin teräkseen valettu. Se on valmis suurimpiin uhrauksiin itsenäisyytensä ja olemassaolonsa puolesta. Jos meidät siihen pakotetaan, me tulemme taistelemaan loppuun asti, vieläpä lopun jälkeenkin---.”
Kun tänään tarkastelemme maamme asemaa, saamme tuntea suurta kiitollisuutta ja tyytyväisyyttä siitä, että vaikeiden ja raskaiden vaiheitten kautta olemme päässeet tähän päivään. Me annamme kaikesta sydämestämme kiitoksen niille, jotka ovat olleet hankkimassa ja turvaamassa maamme itsenäisyyttä. Tässä työssä meidän tulee muistaa ennen kaikkea sankarivainajiamme, sillä he ovat joutuneet antamaan henkensä vapautemme edestä. Tunnemme myös syvää kiitollisuutta sotiemme invalideja ja kaikkia veteraanejamme kohtaan kuten myös muistamme kotirintamalla raskaan päivätyön tehneitä naisiamme. Jollette te olisi silloin kestäneet, ei maamme olisi nykyisessä tilanteessa, jolloin ulkonainen rauha rajoillamme on vankkumaton ja maamme ulkopoliittinen asema on inhimillisesti ajatellen tunnustetumpi ja arvostetumpi kuin koskaan aktiivisena rauhantahtoisen, puolueettomana kansakuntana.
Taloudellisesti saamme elää yhdessä maapallomme hyvinvoivimmista maista luottoluokituksenkin ollessa parasta AAA-luokkaa. Rehellisesti sanoen ei kansakunnallamme  loppujen lopuksi ole mitään suurempia ongelmia eikä vaikeuksia. Tietysti tulevaisuutta ajatellen aina on korjattavaa ja parannettavaa, jotta jokainen kansalaisemme saisi tuntea asuvansa maassa, josta kaikkia pohjoismaita ajatellen YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld on lausunut: ”Jokainen, joka on saanut syntyä vapaassa Pohjolassa, on kuin olisi saanut päävoiton arpajaisissa.” Nykykielelle käännettynä olemme kaikki loton jättipotin voittajia.
Voimme yhtyä suuren kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven kirjoittaman Seitsemän veljeksen nuorimmaisen Eeron aatoksiin: ”Vaan tiesipä hän missä löytyi se maa, se kallis maailman kulma, jossa Suomen kansa asuu, rakentelee ja taistelee ja jonka povessa lepäsivät isiemme luut. Hän tiesi sen rajat, sen meret, sen salaisuutta hymyävät järvet ja nuo risu-aitoina juoksevat hongistolaiset harjanteet. Kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset äidinkasvot olivat ainiaaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen. Ja tästä kaikesta syntyi hänen tahtonsa halua pyrkimistä kohden maamme onnea ja parasta.”
Näin tuntiessamme syvää kiitollisuutta vapaasta isänmaastamme, saamme itsenäisyydestämme antaa kiitoksen myös Taivaalliselle Isällemme, Kansojen Kaitsijalle, joka on katsonut pienen kansamme puoleen ja suonut meille oikeuden omaan isänmaahan kansojen suuren meren keskellä. Emme varmasti koskaan osaa arvostaa itsenäisyyttämme liian suureksi, sillä todella niin suuria asioita itsenäisyytemme on kansallemme tuonut. Meillä on suuri vapaus, lukemattomia oikeuksia ja täydet ulkoiset edellytykset täysipainoisen   elämän elämiseen. Meillä on rikkaat ja yhä elävät kulttuuriperinteet ja myös talouselämän puolella olemme kilpailukykyisinä vastaanottamassa tulevaisuuden haasteita. Saamme myös tuntea huolta vähäosaisemmista lähimmäisistämme niin kaukana kuin lähelläkin.
 Saakoon itsenäisyytemme olla iloinen meitä kaikkia yhdistävä suuri asia!