torstai 8. syyskuuta 2016

Timo Aro puhuu viisaita

Sote-uudistuksen jälkeen kunnille jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä elinvoiman mahdollistaminen kertoi Porin kehittämispäällikkö Timo Aro diakonialaitoksen Martintalossa. Hänen aiheenaan oli: Miltä näyttää kunta sote-palveluiden näkökulmasta. Tärkeimmiksi alueiksi tulevat jäämään koulutus, tekninen puoli, liikunta ja kulttuuri.

Aro kysyi, että miten on mahdollista etteivät varat riitä mihinkään, vaikka Suomi on varakkaampi kuin koskaan. Ytenä syynä tilanteeseen hän toi esiin väestöllisen huoltosuhteen, kun on 70 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohden, kun aiemmin huollettavien luku on ollut 60. Ja tämä raskas huoltosuhde jatkuu pitkälle tuleviin vuosiin.

Yhtenä tulevaisuuden ratkaisukohtana voisi olla korjata nykyistä suhdetta kuntouttamalla ja terveitä elintapoja edistämällä, kun 10% käyttää 80% soteresulsseista.

Nyt olemme historiamme kahden suurimman uudistuksen edessä. 1.1.2019 alkaa alueuudistus eli 18 maakuntaa, luodaan tulevaisuuden kunta. Päämääränä on peruspalveluiden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen ja siten hyvinvoinnin lisääminen.

Yhdeksi ikäväksi nyky-yhteiskunnan piirteeksi tohtori Aro näkee demograafisen muutoksen ja polarisoitumisen eli erilaistumisen ja sen, ettei enää ymmärretä eikä suvaita eri tavoin ymmärtäviä. Sen muuten näkee selvästi nykyisessä keskustelussa, jopa tämän päiväisessä eduskuntakeskustelussakin miehen ja naisen välisen tasapuolisen avioliittolain takaisin voimaan haluavan kansalaisaloitteen lähetekeskustelussakin.

Ei kommentteja: