sunnuntai 30. syyskuuta 2012

Kankaanpään vahvuuksia ja tarpeita

Vastatessani Valtaa vanhuus vaalikonekysykseen, toin esiin yhden puutteen, joka vaatii korjausta ja on hyvä tuoda näin vaalien alla esille:

Kankaanpäässä tarvitaan kaikkia jo nykyisin järjestettyjä monipuolisia vanhuspalveluita. Uutena mahdollisuutena on toivottu itsenäisen omistusasumisen turvaavaa vanhushotellia, josta olisi halutessa saatavissa eri palveluita kuten ruokailua, saunomista, siivousta, yhdessäoloa eri harrastusten muodossa jne. Taustayhteisönä kunnan lisäksi voisi olisi paikallisia järjestöjä ja yrittäjiä, monikansalliset voiton maksimoivat ja veroja maksamattomat yritysryppäät älkööt vaivautuko

Monipuolisia vahvuuksiamme on hyödynnettävä täysitehoisesti:

Puhdas, rauhallinen, asumaton erinomainen kangasmaasto Hämeenkankaalla tarjoaa jokaiselle jotakin. Kaikenkaikkiaan monipuoliset liikkumismahdollisuudet

Suomen ykkösluokan karavaanarialue Kuninkaanlähteellä, jonka hotellipalvelut ja historiallinen Kuninkaanlähde kukoistukseen.

Monipuoliset koulutusmahdollisuudet taidekoulusta kyläkouluihin hyödynnettävä entisestään ja käytettävä myös edistämään paikkakunnalle ja kyliin muuttamista.

Säilymään saatua varuskuntaa kehitettävä uusien joukko-osastojen saamiseksi hyödyntäen nyt lakkautettavista varuskunnista muuttavia yksiköitä.

Oman paikkakunnan yrittäjät huomioitava ja käytettävä etusijassa heidän palveluitaan ja muodostettava yritysystävällinen ilmapiiri lisätyöpaikkojen saamiseksi.

Terveyspalveluissa säilytettävä lähipalvelut, muistettava lähiruoka ja lähimmäisyys.

Näillä edellytyksillä pystymme säilyttämään Kankaanpään Pohjois-Satakunnan kehittyvänä ja kokoavana keskuksena, jossa monipuoliset palvelut ja kaupan leskittymä säilyvät!