FI EN

Maavoimien mekanisoitu harjoitus (Arrow 16) alkaa Niinisalossa

 26.4.2016 8.02
TIEDOTE
Maavoimien mekanisoitu harjoitus (Arrow 16) alkaa Niinisalossa
Panssariprikaatin johtama Maavoimien mekanisoitu harjoitus (Arrow 16) järjestetään 2.-13.5.2016 Pohjankankaalla Niinisalossa.
Panssariprikaatin johtama Maavoimien mekanisoitu harjoitus (Arrow 16) järjestetään 2.-13.5.2016 Pohjankankaalla Niinisalossa. Harjoituksen tavoitteena on kehittää maavoimien mekanisoitujen joukkojen yhteistoimintaa ja suorituskykyä. Harjoitukseen osallistuu lisäksi Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen osasto osana maavoimien kahdenvälistä yhteistyötä.
Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja henkilökuntaa Panssariprikaatista, Karjalan prikaatista ja Porin prikaatista yhteensä noin 2300 henkilöä. Harjoitus koostuu simulaattoriavusteisesta kaksipuoleisesta taisteluharjoituksesta sekä ampumaharjoituksesta. Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin komentaja eversti Pekka Järvi.
Osana suomalaista taisteluosastoa harjoitukseen osallistuu lisäksi Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen 2. ratsuväkirykmentin moottoroitu jalkaväkikomppania vahvuudella noin 160 palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa. Harjoituskalustona heillä on muun muassa Stryker -panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot sekä osastolle kuuluvat panssarintorjuntaohjukset. Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukot vastaavat harjoitukseen osallistumisesta aiheutuvista kustannuksistaan.
Harjoitus toteutetaan osana Suomen maavoimien ja Yhdysvaltain Euroopan maavoimajoukkojen kahdenvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on kehittää molemminpuolista taktista osaamista sekä yhteensopivuutta Nato-standardien mukaisesti. Harjoitus antaa Yhdysvaltain osastolle mahdollisuuden aselajien välisen yhteistoiminnan harjoitteluun. Suomalaiselle harjoitusjoukolle tarjoutuu tilaisuus harjoitella yhdessä ammattisotilaiden kanssa mahdollistaen oman osaamisen ja suorituskyvyn kehittämisen kotimaan puolustukseen.
Maavoimien mekanisoitu harjoitus on maavoimien toimintasuunnitelman mukainen vuosittain järjestettävä kansallinen harjoitus, johon on avattu osallistumismahdollisuus kansainvälisten kumppaneiden harjoitusosastoille vuonna 2014. Puolustusministeriö on hyväksynyt harjoituksen osaksi Maavoimien vuoden 2016 kansainvälistä harjoitustoimintaa.
Yhdysvaltain osasto saapuu maahan harjoitusta edeltävällä viikolla ja toteuttaa viikonloppuna harjoitusvalmisteluja sekä yhteistoimintaharjoittelua suomalaisten kanssa Niinisalossa.
TEEMASIVUSTOT