keskiviikko 27. syyskuuta 2023

Kaivattu ajokielto

Anssi Joutsenlahti Jaettu seuraaville: Julkinen Nyt on tullut lähikadullemme Ruokojärvenkadulle läpiajokielto, koska kadun varrella on lapsiperheitä ja liikenteelle on parempia vaihtoehtoja esim. Keskuskatua pitkin.

tiistai 26. syyskuuta 2023

5.000 kpl

5.000 kpl tuli taas lehteä jaettavaksi Uusi PS-lehti 9/2023 ilmestynyt – lue nyt verkossa! - Perussuomalaiset PERUSSUOMALAISET.FI Uusi PS-lehti 9/2023 ilmestynyt – lue nyt verkossa! - Perussuomalaiset 9/2023 Politiikkaosio: PDF >> Järjestöosio: PDF >

maanantai 25. syyskuuta 2023

Ari-Pekka Koivisto puhui samasta aiheesta eilen Kankaanpäässä

Sisäministeri Mari Rantanen (ps) on esittänyt tehostettuja ruumiintarkastuksia keinoksi vähentää nuorisorikollisuutta. Olli Waris SISÄMINISTERIÖ käynnistää poliisin rikostiedustelua koskevan lainsäädännön valmistelun. Tavoite on varmistaa, että poliisilla on riittävät toimivaltuudet torjua sisäisen turvallisuuden muuttuvia uhkia. – Suomessa ei ole nykyisin omaa rikostiedustelulakia. Hallitus valmistelee ja ottaa käyttöön uuden rikostiedustelusääntelyn, joka mahdollistaa nykyistä tehokkaamman puuttumisen muun muassa jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, sisäministeri Mari Rantanen (ps) kommentoi tiedotteessa. Oikeusministeriö valmistelee erillistä jengeihin liittyvää toimenpideohjelmaa. Pohdinnassa on muun muassa ampuma-aseen hallussapitoon liittyvän lainsäädännön kiristäminen sekä ruumiintarkastusten mahdollistaminen tietyn aikavälin aikana alueilla, joilla on ollut paljon ryöstöjä. Suomessa on tällä hetkellä arviolta kymmenen katujengiä, joissa on yhteensä noin 100–150 henkilöä. SISÄMINISTERIÖN mukaan rikostiedustelun keinoilla poliisi hankkii, käsittelee ja analysoi tietoa sisäistä turvallisuutta uhkaavasta toiminnasta, joka voisi muodostua vakavaksi rikollisuudeksi. Hankkeessa arvioidaan poliisin salaisten tiedonhankintakeinojen riittävyys ja toimivuus. – Mitä tietoja poliisi saa käyttää ja mitä tietoja poliisi voi muualta saada torjuakseen vakavaa rikollisuutta, ministeriölähde tiivistää. Tiedonsaannin esteet voivat liittyä esimerkiksi henkilön terveystietoihin: poliisi ei saa välttämättä tietoa esimerkiksi siitä, onko kohdehenkilö sairaalahoidossa. Epäselvyyttä voi olla esimerkiksi siitä, saako somekanavien keskustelua seurata. SISÄMINISTERIÖ asettaa myös lakihankkeen, jossa valmistellaan biometristen tietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamista. Biometrisella tunnistamisella tarkoitetaan esimerkiksi sormenjälkitunnistusta ja kasvokuvien automaattista vertailua. Voimassa olevan lain mukaan poliisin rekisterissä olevia passien ja henkilökorttien biometrisiä tietoja voi käyttää muuhun kuin alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen vain hyvin rajatuissa tilanteissa, kuten rikoksen uhrin tunnistamiseksi. Passirekisteritietoja ei voi käyttää ministeriölähteen mukaan tällä hetkellä hyväksi edes henkirikostutkinnan yhteydessä.

sunnuntai 24. syyskuuta 2023

Tuttuja puhujia

Aikas päivä tänään. Kun mentiin Herättäjän kirkkopäivään Keski-Porin kirkkoon olikin siellä saarnaajana kurssitoverini vuosimallia1964 Hannu Palmu Laitilasta. Kun juuri viikko sitten Kankaanpään kirkossa saarnasi niin´ikään kurssitoverimme metropoliitta Ambrosius. Kankaanpää-päivän Kankaanpää-Seuran järjestämässä juhlassa puolestaan juhlapuhujana oli valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto syntyperäinen kankaanpääläinen Niinisalon poikia, jossa vanhempansa yhä asuvat. Jämerää puhetta jengiytymisrikollisuudesta ja nuorten yhä raskaammiksi käyvistä rikoksista. Kankaapään puolesta mitalitkin löysivät osuvat omistajansa Anna-Mari Yrjänästä ja Lauri Ahopellosta.

lauantai 23. syyskuuta 2023

SYNTYMÄPÄIVÄKIRJANI ESIPUHE

Hyvä Lukija, Ystävä Nyt täyttäessäni 80 vuotta syyskuun 17. päivänä saan katsella kiitollisena tähänastista elämääni tällä merkkipaalulla, mutta rehellisesti täytyy myös myöntää elämääni tarkastellessani virsirunoilija Simo Korpelan sanojen pitävän paikkansa: ". "Kun matkani muistoja mietiskelen, niin murhe mun mieleni täyttää, kun harva mun työni on sellainen, min tohtisin Herralle näyttää. Ja ehkä on silmissä vanhurskaan sekin väärää, min oikeaks luulen, ja ehkä mä siitäkin tuomion saan, mitä ihmisten kiittävän kuulen" Kirkollisen elämäntyöni lisäksi myös toimintani poliittisella saralla on kestänyt pitkään 55 vuotta jo vuodesta 1968 lähtien, kun veljeni Jouko valittiin Kankaanpään valtuustoon. Niinpä nämä kirjan kirjoitukset koskettelevatkin paljolti politiikkaamme ja myös kristillistä uskoamme. Tämä käsillä oleva kirja on jo kolmas, jonka Anne Laine on koonnut blogikirjoituksistani alkaen vuodesta 2013, jolloin edelleen toimin eduskunnan 2.varapuhemiehenä ja käsittää tämä teos viimeiset 10 vuotta aina kuluvaan vuoteen asti. Kiitänkin Annea erittäin ansiokkaasta työstä tämän kirjan aikaansaamiseksi merkkipäiväkseni. Suomen Maaseudun Puolueen ja Perussuomalaisten taipaleelle on mahtunut monia nousuja aina Veikko Vennamon ajoista lähtien, kun hän oli puolueen ainoa kansanedustaja ja v. 1970 vaaleissa tuli 18 edustajaa kuten myös hajotusvaaleissa 1972. Seuraava nousu 2 kansanedustajan puolueesta tapahtui v.1979 jolloin olin mukana 7 edustaja ryhmässä ja edelleen kuuluin v.1983 valittujen 17 kansanedustajan joukkoon. Sitten saatiinkin odottaa todellista JYTKYä vuoteen 2011, jolloin olin yhtenä 39 edustajan joukossa. Sen jälkeen onkin JYTKYjä saatu edelleen kolme kertaa tähän vuoteen asti: v.2015 tuli 38 kansanedustajaa, v.2019 taas 39 edustajaa ja tänä vuonna 2023 peräti 46 kansanedustaja. Kahdessa viime vaalissa valituksi ollut tullut taas meiltä Kankaanpäästä edustaja Jari Koskela, joten kaikkiaan viisissä vaaleissa on meiltä valittu kansanedustaja Arkadian mäelle! Kun nyt olen 80-vuotismerkkipaalulla, voin täydestä sydämestä yhtyä Fredrik Wislöffin tavoin: ”Elämää tarkasteltaessa on päästävä määrätylle etäisyydelle ymmärtääkseen kaiken tapahtuneen merkityksen. Jumala itse kuljettaa pensseliä siinä maalauksessa, joka esittää elämäämme. Ei ole ainoatakaan väriä, ainoatakaan pensselinvetoa, jolla ei olisi tarkoitusta. Kaikki tähtää kokonaisuuteen – Jumalan suunnitelmaan elämässämme.” Niinpä elämäni kulkua tarkastellessa on ollut paljon, josta omin voimin ei olisi selvinnyt, vaikeistakin hetkistä on päässyt eteenpäin. Yhteisesti voimmekin todeta: Meitä johdatetaan ja tuetaan, ihmeidenkään aika ei ole ollut eikä ole ohi! Kiitollisina saamme yhtyä Maamme laulun sanoittajan Johan Ludvig Runebergin virteen: “On riemu mietiskellä sun, Herra, töitäsi ja aina ihmetellä sun johdatustasi. Ei koskaan teissä Herran voi olla vääryyttä! Tie vaikeinkin voi kerran parhaaksi kääntyä.” Toivon antoisia lukuhetkiä tämän kirjan parissa, rakentukaamme yhteisestä näkemyksestämme niin uskostamme kuin myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen poliittisella saralla! Ystävyydellä Anssi Joutsenlahti rovasti JK Ja lopuksi vielä hymyä huuleen: Vaikkei kirjaa tulisikaan luettua, niin joka tapauksessa se kovakantisena on näyttävä lisä kirjahyllyn rivistössä!

perjantai 22. syyskuuta 2023

Onko kärpäsestä tehty härkänen

Valtiovarainministeri Riikka Purra vastaa SAK:n syytöksiin: Kenenkään sairausajan palkkaan ei tule automaattisesti leikkauksia – ”Tällainen väite on yksinkertaisesti valetta” a Mitä tulee hallitusohjelman kirjauksiin, kenenkään ei tarvitse tulla sairaana töihin, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Käytännössä nykyinen järjestelmä säilyy, valtiovarainministeri Riikka Purra oikoo SAK:n propagandaa työntekijän aseman heikentämisestä. Valtiovarainministeri Riikka Purran mielestä on hyvä, jos työntekijöiden suurin etujärjestö SAK jakaa huolen julkisen talouden tasapainosta. – Valitettavasti sen toimijoilla, kuten koko kesän ja syksyn muillakin ay-puolen johtajilla, on selvästi joko tahallista tai tahatonta väärinymmärrystä hallitusohjelmamme kirjauksista. Vaikka liittojen elimellinen yhteys vasemman laidan politiikkaan on aina ollut selvää, ovat viime kuukaudet riisuneet viimeisetkin naamiot. Liittojen kova oppositiopolitiikka on antanut varsinaiselle demarijohtoiselle eduskunnan poliittiselle oppositiolle tilaa keskittyä muihin asioihin. – Mitä tulee hallitusohjelman kirjauksiin, kenenkään ei tarvitse tulla sairaana töihin, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Käytännössä nykyinen järjestelmä säilyy, ja esimerkiksi hoitajalla on ensimmäinen sairausajan päivä palkallinen. Hallitusohjelman kirjauksella mahdollistetaan toisinsopiminen sille 10 prosentille, joka ei asiaa voi sopia tällä hetkellä. Kenenkään sairausajan palkkaan ei tule automaattisesti leikkauksia. Tällainen väite on yksinkertaisesti valetta. Täytyy muistaa, että sairausloma-ajan palkasta on jo nykyisellään mahdollista sopia lähes kaikilla aloilla toisin, Purra muistuttaa ja painottaa, ettei ole sairaussakkoa eikä potkulakeja tai nujertamista. Miksi liiton oma esitys ei kelpaa? Hallitusohjelman mukaiset uudistukset on tehty Suomen oleellisissa vertailumaissa jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Taloudellisesti niillä meneekin huomattavasti Suomea paremmin. – Paikallisen sopiminen toteutuu teollisuusliiton sopimuksen mukaisesti laajentamalla paikallista sopimista järjestäytymättömiin yrityksiin. Liiton sopimuksen mukaisesti niissä yrityksissä, joissa ei ole luottamusmiestä, henkilöstö valitsee neuvottelijan keskuudestaan, ja tällä on samat oikeudet ja irtisanomissuojat kuin liittojen luottamusmiehillä. Sen lisäksi sovittiin, että heille annetaan tarvittava koulutus. Miksi tämä liiton oma esitys ei kelpaa? – Yleissitovuus säilyy nykylaajuudessaan, ja valtakunnallisten liittojen rooli yrityskohtaisten työehtosopimusten osapuolena korostuu. Hallitusohjelmalla estetään se, että kuka tahansa voisi tehdä yrityskohtaisia sopimuksia, Purra sanoo. Vääristely ja uhkailu saisi loppua Purran mielestä olisi hyvin tärkeää, että kolmikantaiset neuvottelut käydään aitoina ja yhteisiä nimittäjiä etsien. – Hallitus on tähän valmis, mutta vastaavaa halukkuutta en ole nähnyt työntekijäliittojen suunnalta. Olen havainnut vääristelyä, uhkailua ja poliittiselle oppositiolle kuuluvan toiminnan edistämistä. Pääministerin Kesärannassa järjestämässä tapaamisessa toivottavasti löytyy luottamukselle enemmän pohjaa, jotta tilanteesta päästään rakentavasti eteenpäin. – Julkisen talouden säästötarpeet ovat selviä, ja hallituksella on täysi mandaatti toteuttaa ne. Terveelle uralle käännettävä julkinen talous on kaikkien etu, mutta ihan ehdottomasti se on erityisesti pienituloisen ja huono-osaisen etu. SAK puhuu SDP:n suulla Purra toteaa, ettei 2020-luvun työntekijä syty poliittisesta liittojen vastakkainasettelusta. Useimmat ymmärtävät, että työntekijän intressit, taloudellisen tilanteen vaikutus, mukaan lukien palkansaajan verotaakka ja ostovoima sekä pk-yrittäjien intressit, kulkevat voimakkaasti samaan suuntaan, eivätkä ole toisilleen vastakkaisia, kuten räikeä propaganda liian usein väittää. – Hallitusta ja perussuomalaisia voi toki vapaasti uhkailla ja sättiä, mutta olisi hyvä, että kritiikki kohdistuisi tosiasioihin. Hallitus on demokraattisten vaalien tulos. Liittojen demari- ja vasemmistojohto sen sijaan ei ole saanut vaaleissa yhtään ääntä. – SAK:n julistuksen poliittinen osio oli lähes sanasta sanaan samansisältöinen kuin SDP:n kommentit budjetista. Olisi erinomaista, mikäli poliittisten puolueiden jatkeena toimimista ei puettaisi työntekijöiden edun ajamiseen kaapuun, Purra sivaltaa. Totuus paljastuu lopulta Purra sanoo, ettei hän missään nimessä haluaisi, että SAK marssittaa jäsenensä lakkoihin ja mielenilmaisuihin väärillä hallitusohjelman tulkinnoilla ja puhtaasti puoluepoliittisin vaatein. – Totuus paljastuu kuitenkin lopulta ja se voi olla pettymys jäsenille sekä aikamoinen tahra myös SAK:n uskottavuudelle. Suomi kaipaa muunlaista otetta. – Nyt tarvitaan yhteistyötä ja sopimista. Isänmaan ongelmat ovat mittavia, ja mikäli oikeasti löytyy halukkuutta niiden korjaamiseen, kaikkien pitää olla valmiita kestäviin ja vastuullisiin päätöksiin. Lue myös Hallitus alentaa ensi vuonna polttoaineiden verotusta 160 miljoonalla – ”Sellaista ei ole tässä maassa ennen nähty” Pitkää työmatkaa omalla autollaan kulkeville on luvassa helpotusta. Paitsi että autovero laskee, ensi vuonna voimaan astuva

torstai 21. syyskuuta 2023

Kiitokset muistamisestani

Sydämelliset lämpimät kiitokset kaikille mitä erilaisimmilla tavoilla minua onnitelleet muistaneet lukemattomat jopa liioittelematta tuhansiin nousevat ystävät. Todella olen saanut kokea MITÄ VAIKUTTAVAMMAT 80-VUOTISPÄIVÄT😘😍🥰😊 Ja kolehdit Herännen Kansan lähetysrahastolle lähestystyöhön Israelissa tuotti 1.595,43.