sunnuntai 11. marraskuuta 2012

Sadetta riittää ihmeteltävästi, myös lämmintä marraskuun 10. päivän aikaan. Nyt sain Karhoismajan vesireittien jäsenkirjeet ja jäsenmaksut siinä mukana valmiiksi, onhan tässä vielä vuotta jäljellä!

Olemme saaneet kuuden järven ja niiden välisten pienten ojien kunnostamisessa monen laista parannusta aikaan, mutta työtä riittäisi eteenkinpäin. On ruopattukin, niitetty kaisloja, tehty patoja ja altaita ja kohotettu yhteishenkeä järviemme väen kesken, jäseniä on yli kaksisataa.

Tärkeänä näemme myös vedenpintojen vakioittamisen varsinkin omalla Majajärvellämme. Kuluneena sateisena vuotena vedenpinta onkin ollut riittävän korkealla, sillä tasolla se saisi olla jatkuvasti, vesikasvillisuuskin jäisi vähemmälle ja vesipinta-ala olisi näin suurempi, joten vältyttäisiin rantojen umpeenkasvamisilta.