tiistai 3. helmikuuta 2015

Myös invalideille avustajakoiria

KIRJALLINEN KYSYMYS Invalidiliitolta saadun vinkin perusteella:


Avustajakoirien hyväksyminen apuvälineeksi
Eduskunnan puhemiehelle


Erikoissairaanhoidosta luovutettaviin apuvälineisiin kuuluu nykyisen käytännön mukaan mm. näkövammaisten opaskoirat. Sama säännös, joka mahdollistaa näkövammaisten opaskoirat, mahdollistaa myös vaikeavammaisten avustajakoirien myöntämisen sairaanhoitopiirin myöntämiskäytäntöjen mukaan. Kuitenkin avustajakoirat on jouduttu tähän asti jo 20 vuoden ajan kouluttamaan avustusvaroin.


Avustajakoirat toimivat vammaisten apuvälineenä, kuten opaskoirat
näkövammaisilla. Avustajakoiria odottaa tällä hetkellä yli 40 hakijaa ja jonotusaika voi olla jopa kahdeksan vuotta, koska rahojen vähyyden vuoksi voidaan kouluttaa vuosittain vain 5-6 koiraa ja joista menee 2-4 koiraa vanhoille käyttäjille.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:


Miksi sosiaali- ja terveysministeriö ei mahdollista sitä, että myös avustajakoirat saataisiin julkisen rahoituksen kustantamaksi, kuten näkövammaisten opaskoirat? Tällaista eriarvoisuutta ei pitäisi olla, koska kaikkia tulisi kohdella tasa-arvoisesti vammaisuudesta riippumatta


Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015
Joutsenlahti Anssi /ps
ja neljä muuta kansanedustajaa

Ei kommentteja: