perjantai 1. marraskuuta 2019

Yksityisiä mietteitä

Omia yksityisiä mietteitä Kankaanpään kulurakenteen tasapainottamiseksi:
Henkilöstrategian tarkastelun ja eläköitymisen kautta huomattava palkkakulujen vähentäminen.Henkilöstömenothan muodostavat valtaosan kunnan menoista!
Kankaanpää säilytettävä edelleen  tunnustettuna Pohjois-Satakunnan keskuksena niin koulutuksen kuin kaupan ja teollisten työpaikkojen osalta kuten Laesterän tutkimuksessakin todetaan, muuttoliikkeen olevan meille naapurikunnista.
Lukion kustannusrakennetta kevennettävä, koska on vertailuissa paljon kalliimpi verrokkeihin nähden.
75-vuotiaiden lukumäärän kasvu nähtävä mahdollisuutena eikä rasitteena. On huolehdittava ennalta ehkäisevästi kuntouttamisesta ja näin terveyden säilymisestä  ja käytettävä heitä tukihenkilöinä ulkoiluttamisissa jne.
Monipuolista yhdistysverkostoamme käyttämällä voidaan kunnan toimintoja siirtää niiden järjestettäviksi pienemmällä kulurakenteella.
Musiikkiopisto  tehokkuuden lisäämiseksi  siirrettävä yhteen tilaan, joka on tarjolla kansanopistolla ja vapautuvat haja-sijoitetut tilat markkinoitava tehokkaasti ja tehostettava tarpeettomien tilojen myyntiä.
Entisen matkahuollon tiloihin järjestettävä matkustajille odotustila.
Tekninen lautakunta ja Kaupunkisuunnittelulautakunta yhdistettävä ja näin viranhaltijoiden määrää tältäkin osalta vähennettävä.
Kuntaliitosmahdollisuuksia pohdittava myönteisesti, samoin yhteistyön lisäämistä naapurikuntien kanssa esim. yhteisillä viroilla.
Lapsiluvun vähennyttyä myös opettajan virkoja vähennettävä samassa suhteessa ja mahdollista myös luokkakokojen suurentamiseen ja siten opettajien vähentämistä.
Niinisalon koulun siirtäminen kunnan omiin tiloihin entiseen kouluun eli nykyiseen museon tiloihin, josta helposti on järjestettävissä muutama luokkahuone nykyisen pienen oppilasmäärän tarpeisiin museon toiminnan siitä suuriakaan kärsimättä.
Älyvalon lisäämistä kuntoreiteille tuottaa sähkönkulutuksen pienenemistä.
PoSan tehtävä myös oman osansa kustannuskehityksen hillitsemisessä

Ei kommentteja: