maanantai 19. huhtikuuta 2021

Poikittaisrata kuntoon ulottuisi Kiinaan asti

Kolumnit|Kolumni Satakunnan Kansa Kehärata lännestä itään olisi investointi tulevaisuuteen ”Nykyisin trendinä on keskittyminen pääkaupunkiseudulle. Kehärata toisi elinvoimaa ja mahdollisuuksia myös maakuntiin ja samalla se ratkaisi monta pullonkaulaa ja ongelmaa pääradalla”, kirjoittaa kolumnissaan Jari Koskela. Suomella oli mahdollisuus saada EU:n investointirahaa raideliikenteeseen, mutta vähäisten ratahankkeiden vuoksi menetimme tämän mahdollisuuden. Raidehankkeita suunnitellaan pitkälti pääkaupungin ehdoilla: tunnin juna Turusta Helsinkiin ja itärata Helsingistä Kouvolaan. Yksi kokonaisuuden kannalta merkittävä hanke on jäänyt huomiotta. Tarkoitan Pori-Haapamäki-Parikkala- kehärataa. Tämä kehärata on osin purettu, mutta se omaa valmiin ratakäytävän. Rakentamista ei täytyisi aloittaa aivan tyhjästä. Ratayhteys purkaisi monia pääradan ruuhkista. Ei ainoastaan tavaraliikenteen kohdalla, vaan se antaisi lisää kapasiteettia lisääntyvälle henkilöliikenteelle. Tavarajunien nopeudet ovat matalammat kuin henkilöjunien, mikä ruuhkauttaa merkittävästi henkilöliikennettä. Tavaraliikenteen osittainen siirtäminen kehäradalle vapauttaa kapasiteettiä. Uusi reitti turvaisi myös tavaraliikenteen toimitusvarmuutta. Tampereen ratapihan kautta kulkevat raskaat ja vaaralliset kuljetukset tulevat vähenemään, koska Tampere sijaitsee kapealla kannaksella. Kuljetuksista syntyy tärinä- ja myös räjähdysvaaraa kemikaalien osalta. Ratapihan ohitus on kustannuksiltaan kallis projekti. Kehärata kytkisi Porin sataman itärajalle ja sieltä Kiinaan ja Tyynelle valtamerelle. Tämä kansainvälinen ratayhteys tarjoaisi nopean vaihtoehdon maailmankaupalle. Puu- ja malmikuljetukset sekä muu tavaraliikenne niin meiltä kuin maailmalta voitaisiin johtaa tätä reittiä. Tätä kansainvälistä yhteyttä käyttivät yli 100 vuotta sitten Nobelin veljeksetkin tuodessaan öljyä Bakusta Punkaharjulle. Kehärata antaisi Porin satamalle mahdollisuuden nousta yhdeksi Suomen johtavista satamista. Ekologinen näkökulma on myös kiistaton. Kehärata mahdollistaisi raskaan kuljetuksen siirtymän kumipyöriltä radalle, minkä luulisi miellyttävän myös ilmastopolitiikasta huolissaan olevia tahoja. Kustannuksiltaan hanke olisi edullinen, murto-osa verrattuna suunnitelmissa oleviin hankkeisiin. Näitä muita voisi tarkastella uudelleen, kun kehärata purkaisi osan ongelmista. Henkilöliikennekin hyötyisi kehäradasta. Pori ja Jyväskylä ovat merkittäviä opiskelijakaupunkeja. Uusi kehärata tarjoaisi mahdollisuuksia myös kotimaanmatkailulle. Julkisilla liikennevälineillä on nyt liian hankala päästä eri puolille Suomea. Yksi oman seutukuntamme tärkeä matkailukohde on geopuisto Lauhanvuori-Hämeenkangas. Nykyisin trendinä on keskittyminen pääkaupunkiseudulle. Kehärata toisi elinvoimaa ja mahdollisuuksia myös maakuntiin ja samalla se ratkaisi monta pullonkaulaa ja ongelmaa pääradalla. Nyt pitäisi ulkopuolisen konsultin tehdä selvitys kehäradan kansantaloudellisista kokonaisvaikutuksista. Kirjoittaja on kansanedustaja (ps.) Kankaanpäästä Jari Koskela

Ei kommentteja: