maanantai 7. kesäkuuta 2021

Valtuuston tilinpäätöspuheenvuoroni PS:n puolesta

Arvoisa puheenjohtaja Viime vuoden 2020 tilinpäätös on hyväksyttävänä ja läpikäynyt kaikki tarvittavat instanssit, niin hallituksen, tarkastuslautakunnan kuin tilintarkastuksen, joten meidän tehtävänämme on asiakirjojen hyväksyminen. Mennyt vuosi on toimittu eikä myöskään perussuomalaisilla ole mitään vastaan tilinpäätöksen hyväksymistä. Jo toista vuotta jyllännyt korona on lyönyt voimakkaan vaikutuksensa viime vuoden toimintaan, siksi verotulot jäivät 1,06 milj. alijäämäiseksi, jonka sitten korvasi korkojen kanssa valtionosuuksien nousu 2,70 milj. yli budjetissa arvioidusta. Hallitushan oli näin antelias viime ja tänä vuonna koronan varjolla kunnallisvaalien painaessa päälle ja on tehnyt kymmenien miljardien lisävelat lainkaan miettimättä, miten ne joskus maksettaisiin takaisinkin. Kun Honkajoen kunta liitettiin Kankaanpäähän vuoden alusta honkajokisten omasta tahdosta, tulee liittymisavustusta useamman vuoden aikana yht. 3,5 milj., mutta vaikka Kankaanpäässä viime vuoden aikana pystyttiin edellisten vuosien alijäämiä maksamaan niin, että niitä jäi enää 0,57 milj. niin Honkajoen viime vuodelta jäljellä oleva alijäämä 1,52 milj. aiheutti sen, että nyt katettava alijäämämme on yht. 2,09 milj. Jossa riittää tekemistä semminkin, kun näitä ylimääräisiä valtioapuja ei enää ensi vuonna ole odotettavissa. Ja vaikka kaupungissamme on kehitetty kaupunkistrategia ja talouden tasapainottamisohjelma, niin koronan ansiosta on niidenkin toteutuminen hidastunut ja niiden nykytilanteesta kuulemmekin valtuustokokouksen jälkeisessä iltakoulussa, niin juuri talouden tasapainottamisessa tarvitaan laajaa yhteisymmärrystä eikä kesken vuotta – niin kuin viime aikoina vaalien alla – voida lisäbudjetteihin ottaa uusia ylimääräisiä menoja, kun budjettejakin joudutaan laatimaan tiukan taloudenhoidon merkeissä. Me perussuomalaiset olemme vuosikaudet vaatineet tätä tiukkaa talouskuria, Siitä on hyvänä esimerkkinä vuodet 2015-16, jolloin toimin kaksivuotiskauden kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Sitä ennen oli kolme vuotta alijäämäisiä budjetteja ja sen jälkeen vuodet 2018 ja 19 olivat molemmat alijäämäisiä yli 3 milj. Olemme esim. jatkuvasti esittäneet eri hallinnollisten tehtävien tarkastelua ja tehtävien yhdistämistä eläköitymistilanteiden tullessa ajankohtaisiksi. Ja esimerkkinä vain toinen säästökohde, johon ei ole saatu vuosikausien yrityksistä rotia, on pitkä-aikaistyöttömistä aiheutuvien sakkomaksujen eliminoiminen, joita tänäkin vuonna tulee maksettavaksi 600.00 €, vaikka tätä asiaa on hoitamassa virkamiehiämme ja hyviä tuloksia on saatu joissakin kunnissa. Pitää vain olla yhteistyössä TE-toimiston kanssa, josta viikottaisen virkailijakäynnin avulla saadaan asiakasprosessit joutuisasti hoidettua ja liikkeelle. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kolmas sektori eli paikalliset yhdistykset, seurakunta, kuntayhtymät sekä yritykset. Kun lain määrittelemät työttömyyspäivärajat täyttyvät, kutsutaan asiakkaat heti suunnitelman tekoon. Ei näinkään välttämättä pystytä heti taikomaan pysyviä työpaikkoja, mutta pystytään katkaisemaan työttömyysjaksot ja tarjoamaan uusia näköaloja työllistymisen suhteen. Ja tämä on entistä tärkeämpää ja velvoittavampaa, kun hallituksen suunnitelmissa on siirtää työllisyystoimien hoitaminen kokonaan kuntien kontolle. Olkoon mottonamme vanha suomalainen sanonta Talous tarkka, vakaa markka eli nyt ainakin toistaiseksi EURO. Eikä tämä suinkaan tarkoita, että tärkeistä ja monipuolisista palveluistamme tulisi tinkiä, päinvastoin tällä turvaamme hyvän palvelutarjontamme jatkuvuuden. Ja vielä haluan korostaa yhteistyö ensiarvoisuutta tulevan valtuustokauden työn onnistumiseksi, mitään ryhmää ei saa jättää sivustakatsojaksi, kaikkien panosta tarvitaan yhteisen kotikuntamme Kankaanpään nostamiseksi yhä kehittyvämmäksi Pohjois-Satakunnan keskukseksi.

Ei kommentteja: