torstai 22. syyskuuta 2022

Jari puolustaa hoitajia

Hoitajien aseman parantaminen on parasta potilasturvallisuutta ”Pakkolaki vaikuttaa lähinnä sote-alan veto- ja pitovoimaan, joka on jo entisestään valitettavan heikko”, kirjoittaa kansanedustaja Jari Koskela (ps.). Kirjoittajan mukaan hoitoala tulee varmasti olemaan tulevien eduskuntavaalien tärkeimpiä teemoja. 21.9. 6:30 Eduskunta hyväksyi maanantaina niin sanotun hoitajien pakkolain äänin 109-38-1. Äänestin lain hylkäämisen puolesta. Yritimme lain ensimmäisessä käsittelyssä saada lakiin pykälämuutoksia, esimerkiksi sen että suojelutyöhön määrätylle hoitajalle myönnettäisiin kolminkertainen korvaus. Eduskunta ei hyväksynyt muutosesityksiämme. Lakiuudistuksella halutaan suojella elämää. Elämän suojeleminen on meille kaikille tärkeää. Paras tapa suojella elämää on parantaa hoitajien asemaa. Keskeinen ongelma uudessa laissa on se, että se on tarpeeton. Helsingin käräjäoikeus on kieltänyt tehohoitoon sekä kotihoitoon kohdistuvat lakot jo nykylakien puitteissa. Siispä tämä pakkolaki vaikuttaa lähinnä sote-alan veto- ja pitovoimaan, joka on jo entisestään valitettavan heikko. Tämä laki antaa totaalisen väärän signaalin hoitoalan koulutusta harkitseville. Toimenpiteitä vetovoiman parantamiseksi ei ole tehty. Hoitotyössä lääkärit ja hoitajat toimivat usein työparina. Kuitenkin lähinnä lääkärit ovat onnistuneet saamaan itselleen riittäviä etuja ja parempaa palkkaa. Heillä on tehokkaat edunvalvojat ja heidän vaatimuksiinsa taivutaan herkemmin. Hoitajan työssä työmäärän ja vastuun suhde työstä saatuun korvaukseen ei ole tasapainossa. Työstä saatavan korvauksen on oltava sillä tasolla, että se vastaa tehtyä työmäärää. Suurimpia ongelmia on siis hoitajien aivan liian suuri työtaakka. Tarvitaan lisää henkilöstöä ja sairaspoissaolojen suuntaa laskuun. Uskon, että paremmalla johtamisella tässä on mahdollisuus päästä parempaan. Vuoden alussa aloittaville hyvinvointialueille on nyt palkattu kovapalkkaisia johtajia. Heiltä täytyy vaatia paljon. Sote-uudistuksen pitää hyödyttää muitakin kuin johtajia. Hoitoalasta puhuttaessa pitää muistaa myös omaishoitajat. Tätä työtä tehdään pyyteettömästä rakkaudesta. Omaishoitajista 49 000 on omaishoidon tuen piirissä. Ilman tätä arvokasta työtä sote-sektorin kustannukset olisivat ainakin kaksi miljardia suuremmat. Toivonkin, että omaishoidon tukeen saataisiin lopulta verovapaus, jotta tärkeästä työstä jäisi enemmän käteen. Hoitoala tulee varmasti olemaan tulevien eduskuntavaalien tärkeimpiä teemoja. Meidän päättäjien pitää nyt tehdä kaikkemme, jotta tähän hankalaksi tehtyyn tilanteeseen saadaan helpotusta. Jari Koskela Kansanedustaja (ps.)

Ei kommentteja: