maanantai 3. kesäkuuta 2024

Jari Satakunnan Kansassa

Kolumni EU-vaaleissa äänestäminen on tärkeää EU-vaalit käydään tulevana sunnuntaina. Äänestysaktiivisuus on näissä vaaleissa ollut perinteisesti surullisen matala. Vain noin 40 prosenttia kansasta on viime kerroilla käyttänyt äänioikeuttaan. Euroopan parlamentti koetaan etäiseksi, vaikka suuri osa kansallisestakin lainsäädännöstä tulee EU:sta. Nämä EU-vaalit käydään aivan uudenlaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Itänaapurimme Venäjä käy julmaa sotaansa Ukrainaa ja käytännössä koko läntistä maailmaa vastaan. Perinteiset turvallisuuskysymykset ovat nousseet poliittisen keskustelun keskiöön. Läntisen yhteisön on oltava vahva itäisen uhan edessä. Läntinen yhteisö on tietysti paljon muutakin kuin Euroopan unioni. On mielestäni perusteltua sanoa, että EU:ssa on paljon vikoja, jotka ovat tehneet maanosastamme haavoittuvaisen. Naiivilla ympäristö- ja energiapolitiikalla on luotu riippuvuussuhteita Venäjään, ja unionista on kroonisen eurokriisin vuoksi tullut taloudellisesti epävakaa tulonsiirtounioni, jossa pohjoiset ja läntiset jäsenvaltiot tukevat yhteisvelalla niitä jäsenmaita, joissa on ollut paljon korruptiota ja löyhää talouspolitiikkaa. Tämä on syventänyt unionin sisäistä moraalikatoa. EU:n pitää keskittyä isoihin asioihin. Kokonaisturvallisuuden pitää olla keskiössä kaikessa EU-politiikassa. Tämä tarkoittaa perinteisen rajaturvallisuuden ja Ukrainan tukemisen lisäksi myös omavaraista maatalous- eli ruokapolitiikkaa. EU:n suunnan pitää muuttua. Emme voi jatkaa tällä nykyisellä tiellä, jossa on edessä vain toistuvia yhteisvelkaan perustuvia moraalikatopaketteja. EU:n ei pidä kehittyä liittovaltion suuntaan. Vaalikeskusteluissa on paljon peloteltu laitaoikeistopuolueilla. Ongelma on, että laitaoikeistoksi on leimattu hyvin moninainen joukko puolueita. Sellaisiakin puolueita, joiden harjoittamassa politiikassa ei ole mitään väärää tai kyseenalaista. Perussuomalaiset ei ole äärioikealla eikä äärivasemmalla. On selvää, että Venäjään kallellaan olevat puolueet kuten Saksan AfD ovat suuri ongelma. Pitää kuitenkin kauhistelun lomassa ymmärtää miksi sellaisetkin puolueet saavat kannatusta. Perussuomalaiset haluaa kääntää EU:n ja Suomen EU-politiikan suuntaa. Meidän on uskallettava sanoa ”ei” silloin, kun se on kansallisten etujemme mukaista. Metsäpolitiikka on pidettävä kansallisissa käsissä. Meidän on saatava enemmän omaa rahaamme takaisin esimerkiksi liikennehankkeisiin. Me tarvitsemme vähemmän moraalikatoa ja kroonisia talouskriisejä ja enemmän panostuksia kokonaisturvallisuuteen ja kilpailukyvyn edistämiseen. Muista käyttää ääntäsi tulevana sunnuntaina!

Ei kommentteja: