perjantai 23. marraskuuta 2012

Miksi Soinin ilme oli pettynyt vaaliyönä

Sami Borg on perinyt isänsä taidot taitavana vaalianalyysien tekijänä ja mikäli mahdollista, vielä mennyt isänsäkin edelle. Sain olla kuulemassa hänen esityksensä kuntavaaleista 2012 Kuntaliiton lautakuntapäivillä ja oli kyllä täyttä asiaa.

Meidän PerusSuomalaisten kannalta esitys oli erityisen mielenkiintoinen, koska me olimme paljolti tarkastelun alaisina, koska kuitenkin olimme ainoa voittanut puolue 7%,  muut puolueet kokivat tappioita edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Ainoana myös äänestäjämäärämme nousi 170.039 henkeä  yhteensä äänestäjiämme oli 307.797. Valtuutettujemme määrä nousi 1195, kun aiemmin oli 440. Yhtenä synä ennakoitua pienempään voittoomme oli tietysti sittenkin muita suuria puolueita pienempi ehdokasmäärämme 4400, vaikka nousua ainoana puolueena olikin 2500, kun kuitenkin demareilla ja kokoomuksella oli 2500-2400 ehdokasta enemmän ja keskustalla peräti 4000 enemmän.                                                            

Olimmekin osaksi tästäkin syystä ainoa neljästä suuresta puolueesta, joka ei tavoittanut galluplukujen osoittamaa kannatusta, vaan jäimme 2-3 prosenttiyksikköä, kun muut jopa nostivat lukemiaan. Tähän myös Sami Borg löysi hyviä syitä. Ensinnäkin ei viimeisellä kamppanjaviikolla tullut mitään merkittävää vetonaulaa ja niin aiemmin ennustettu äänestysprosentin kasvukin jäi saamatta ja jäätiin 58,2 prosenttiin. On hyvin uskottavaa, että eduskuntavaaleissa liikkeelle saadut aiemmin nukkuvien joukoissa olleet eivät taas tällä kertaa vaivautuneet uurnille, sillä peräti 25% äänestämättä jättäneistä teki päätöksensä vaalipäivänä.

Yleisiä syitä alhaiseen äänestysintoon löytyy monia. Vaalikampanja ei innostanut. Kampanjalta puuttui nousujohteisuus. Taloustaantuma ei aktivoi. Vaalisuman (tavallaan 4. vaalit runsaan vuoden sisällä) aiheuttama väsymys.

Me perussuomalaiset emme onnistuneet äänestäjien aktivoinnissa kuten 2011, vaikka rahaakin oli käytettävissä, mutta mainontammekin oli epäonnistunutta. Mutta vastoin yleistä käsitystä kuntauudistusesityksen saamatta jääminen ei juuri vaikuttanut, koska se oli vähiten vaikuttanut asia äänestämättä jättäneille. Sen sijaan ilmeisesti naisehdokkaittemme vähyys 23,3% koko määrästä löi leimaansa kannatukseemme, ja niin valtuutetuissammekin on naisia vain 23,2% eli vähemmän kuin yhdessäkään muussa puolueessa.

Kaiken kaikkiaan tärkeimmät syyt äänestyspäätökselle olivat kunnan omat lähipalvelut, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, vanhustenhoito ja peruskoulut sekä lasten päivähoito.

Poliittisessa kentässämme ovat kuitekin puhaltamassa muutoksen tuulet, saimmehan eduskunatvaaleissa 2011 15% kannatuslisäyksen ja kuntavaaleissakin 7% parannuksen. Myös eurokriisi jatkuvuus aiheuttaa poliittisia muutoksia, samoin poliittinen julkisuus akselilla muut eduskuntapuolueet vastaan PerusSuomalaiset. Mielenkiintoisia aikoja elämme.