torstai 22. marraskuuta 2012

Piste urheilukerhon kavallusasialle

Kaikki eduskunnassa tapahtuva on kansan mielestä suurennuslasilla tarkasteltavaa ja toimintamme täytyykin olla täysin läpinäkyvää. Se on pelkästään hyvä, että kansanedustajien edesottamuksia seurataan ja epäkohtiin tartunaan suurella julkisuudella.

Tänään kansliatoimikunta lopulta monen tutkimuksen ja lakimieslausunnon jälkeen päätti pysyttää voimassa eduskunnankanslian aikanaan tekemän päätöksen eduskunnan urheilukerholta vuosina 1999-2009 kavallettujen varojen 136.497,36 euroa vahingonkorvaussaatavien turvaamis- ja perintäasiassa. Saatavien perintää jatketaan tuomitun kavaltajan, urheilukerhon rahastonhoitajan osalta, mutta korvausvaatimuksia ei kohdisteta muille tahoille.

Asian käsittelyn vanhenemisen estäminen oli selvitetty Pietari Jääskeläisen ja minun syyskuussa  allekirjoittaman kirjelmän johdosta, ja niin voitiin rauhassa keskustella lakimiesten lisäselvityksistä, joita antoivat korkeasti arvostettu professori Heikki Halila, toinen professori Olli Mäenpää sekä Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy.

Ainakin viitenkymmeneen nousevan luottamushenkilön suuren luvun ja menestymisen epätodennäköisyyden johdosta lakimiesten lausunnossa suositeltiin, ettei vahingonkorvauksia haettaisi. Suureen vastaajajoukkoon voitaisiin lukea paitsi urheilukerhon hallinnossa olleet myös sen ajan kansliatoimikunnan jäsenet ja tilitoimiston henkilöstö. Suuren vastaajajoukon ja oikeudenkäynnin tuloksen epävarmuuden vuoksi otettaisiin kohtuuton riski oikeudenkäyntikuluista, jotka voisivat nousta henkilöä kohti noin 2000 - 10.000 euroa.

 Kaikesta oppia ottaen eduskunnassa on tehty asianmukaisia, sisäisten menettelyjen uudistuksia, joilla pyritään estämään tämän nyt tapahtuneen tyyppiset tilanteen ja tilit hoidetaan nykyisin eduskunnan tilitoimistossa