keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Yllättävän asiallista

Eduskuntaryhmässä oli vierailemassa Finanssialan Keskusliiton edustajia. Yht´äkkiä tuntuisi aika kuivalta porukalta, mutta velv ollisuudentunteesta menin paikalle, kun tiedän ryhmävierailuissa olevan aina kovin vähän meitä isäntäväkeä.

 Mutta täytyikin yllättyä, vierailla oli täyttä asiaa ja vieläpä vakavaakin  asiaa:
Vuonna 2040 (kuka silloin sitten eläneekin, itsekin olisin 97-vuotias) kaheksankymppisiä on 700 000, kun nyt saman ikäisiä on alle 300 000, julkista rahoitusta ei nykymenolla löydy mitenkään tarpeeksi. Olemme todella suurten haasteiden edessä. Niinpä ratkaisuksi esitettiinkin hyvinvoinnin olevan rahoitettavissa yhteiskunnan ja kansalaisten kumppanuudella. Nämä hyvinvoinnin rahoituksen kolme elementtiä ovat: Kokonaiseläketurva, julkiset palvelut, yksityinen varallisuus omine tukiverkostoineen.

Taloudellinen omaisuutemme on 10-kertaistunut 1950-luvun alusta lähtien varsinkin asuntosäästämisen kautta. Kun myös työurat pidentyvät ja työn tuottavuus on noussut osaamisen ja terveyden kehittymisen kautta, niin hyvinvointimme rahoittamiseen on mahdollisuuksia julkisen talouden kestävyysvajeen vastapainoksi yksityistalouksien jatkuvasti lisääntyvän ylijäämän avulla.

Finanssialan Keskusliiton edustajat esittivätkin varakkaiden voivan käyttää omaisuuttaan oman hyvinvointinsa rahoittamiseen elämän ehtoopuolella. Tämän tähden julkisia palveluita pitäisikin selkeyttää ja palvelusetelijärjestelmää yhdenmukaistaa. Näin pystyttäisiin yhteisvoimin rahoittamaan tulevien vuosia kasvavia eläkeläispalveluja.

Pankkiasioista vierailijat myös puhuivat ja kannattivat Euroopan yhteisen pankkiunionin perustamista, jolloin saataisiin yhteiset pelisäännöt kriisihallinta- ja talletussuojadirektiiveille.