keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Turvataanko vanhusten arvokas elämä

Eduskunnassa riittää tehtävää kuten puhemies Eero Heinäluoma totesi A-studiossa, niinpä täysistunnoissakin on pitkä lista asioita, tänäänkin 29 ja lisäksi pöydällepanoja huomiseen istuntoon viisi. Valiokunnan ovat pullollaan hallituksen lakiesityksiä ja erityisesti Johannes Koskisen johtamalla perustuslakivaliokunnalla on kädet täynnä esityksiä, koska vähänkin perustuslaillisiin kysymyksiin liittyvistä lakiesityksistä pyydetään aina perustuslakivaliokunnan lausunto.


Mielenkiintoisia asioita on toinen toisensa perästä. Eilen illalla keskustelutti pitkään 53 puheenvuoron verran vuoden vanhaan vanhuspalvelulakiin annetusta muutoksesta, jolla pyritään saamaan 300 miljoonan säästöt vuoteen 2017 mennessä kustannusten kasvun hidastumisen myötä, kun pyritään lisäämään vanhusten kodinomaista hoitoa pitkäaikaisen laitoshoidon sijasta.


Kun laissa aiemmin oli: Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Uudessa lakiesityksessä todetaan: Iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito on ensisijaisesti toteutettava hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palvelutarpeita. Hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain tässä laissa säädetyillä perusteilla. Ja nämä perusteet ovat vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Näin siis jatkossa rajoitetaan tarkasti laitoshoitoon pääsyä.

Ei kommentteja: