keskiviikko 14. tammikuuta 2015

Kaksikuukautinen tiivis istuntokausi alkoi rytinällä

Kevätkauden aloitusistunnossa puhetta johti ensin Pekka Ravi kaksi ja puoli tuntia ja jatkoin siitä toiset kaksi ja puoli tuntia kello 19 asti, jolloin istunto saatiin loppumaan yhden pöydällepanon ansiosta.


Heti päivän ensimmäisestä asiasta lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta käytettiin 71 puheenvuoroa ja aikaa kului 3,5 tuntia. Paljon aikaa käytettiin lakiehdotuksen kritisoimiseen siitä, ettei esitys sisällä henkilökuntamitoitukseen eikä hoitohenkilökunnan pätevyysvaatimuksiin mitään parannuksia.


Niinpä sitten, kun päästiin päiväjärjestyksen neljänteen asiaan kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja oli käytetty jo 15 debattipuheenvuoroa, ministeri Huovinen joutui toteamaan jo keskustelun aikana, ettei ehdi olemaan loppuun asti, kun pyydettyjäkin puhepyyntöjä oli tusinan verran, niin nousi voimakas tahto asian pöydälle panemisesta, jota kuitenkaan debattipuheissa ei voi tehdä. Niinpä sen seurauksena ensimmäinen varsinainen ennalta pyydetyn puheenvuoron käyttäjä Mika Niikko esitti asiaa pöydälle, jonka jälkeen ei enää voitu puhua muuta kuin pöydälle laittamisen ajankohdasta, vaikka sitten jo ilmeni, että ministeri oli ehtinyt peruuttaa kaikki illaksi sopimansa menot. Ja kun ministeri ilmoitti lisäksi olevansa ulkomaanmatkalla koko ensi viikon, asia Ben Zyskowiczin esityksestä jäi pöydälle seuraavan viikon tiistain istuntoon eli 27.1.


Hallituksen esitys aiheutti kritiikkiä siksi, että se takaisi entistä parempia oikeuksia maassamme laittomasti oleville henkilöille ja sen pelättiin houkuttelevan omalta osaltaan entistä laajempaa laitonta maahanmuuttoa, jota eivät varsinkaan puheenvuorojen käyttäjät Kari Rajamäki, Ben Zyskowicz ja kymmenen perussuomalasta hyväksyneet.


Tänään onkin vuorossa kolmituntinen keskustelu hallituksen antamana ajankohtaiskeskustelu Suomen ja Venäjän suhteista, jota puhemiesneuvostossa laajennettiin ulkoasiain valiokunnan puheenjohtajan Timo Soinin kerrottua valiokunnassa juuri valmistuneen laaja mietintö Suomen ja EU:n suhteesta Venäjään koskemaan myös EU:n suhdetta Venäjään.

Ei kommentteja: