torstai 27. syyskuuta 2012

Torstai oli keskusteluiden päivä

Kyselytunnilla viivyttiin kolme neljäsosaa eli 45 minuuttia Kimmo Kivelän tekemän ajankohtaisen kysymyksen parissa. Hänen kysymyksensä:
Kimmo Kivelä /ps: Arvoisa herra puhemies!

Useat talouden ennustuslaitokset ovat viime päivinä

alentaneet ennusteitaan Suomen ensi vuoden

talouskasvusta. Ennusteissa myös arvioidaan,

että talouskasvu on lähes kokonaan kotimaisen

kysynnän varassa. Tästä huolimatta hallitus

aikoo nostaa arvonlisäveroa ja korottaa ansiotuloverotusta

jättämällä tuloveron inflaatiotarkistuksen

tekemättä, mikä heikentää

merkittävästi kansalaistemme ostovoimaa. Lisäksi

hallitus aikoo jättää lapsilisien indeksikorotukset

tekemättä aiheuttaen 38 miljoonan euron

loven lapsiperheiden tulonsiirtoihin.

Hallitus on siis omalla harkitsemattomalla veropolitiikallaan

heikentämässä kansalaisten ostovoimaa

ja sysäämässä maatamme syvemmälle

taantumaan. Kysyn: kuinka hallitus voi nykyisessä

taloudellisessa tilanteessa harjoittaa näin

vastuutonta veropolitiikkaa, ja miten se aikoo

turvata kotimaisen kysynnän ja kansalaisten ostovoiman

säilymisen?

Toinen Kivelän kysymys:valitettavasti

viime aikoina saaneet kuulla päivittäin.

Muutama päivä sitten Tilastokeskus raportoi

työttömyyden kääntyneen nousuun, minkä lisäksi

tiedetään, että uudet avoimet työpaikat ovat

vähentyneet ja lomautusten määrät kasvaneet.

Onkin oletettavaa, että valtiovarainministeriön

ennuste työttömien määrästä tulevana vuonna on

selvästi liian pieni, ja näin ollen on myös täysin

selvää, että budjetoidut työllisyysmäärärahat eivät

tule riittämään. Vaikuttaa huolestuttavasti

myös siltä, että yhteiskuntamme on jakautumassa

työttömiin ja ylityöllistettyihin. Toisille ei riitä

työtä, ja toiset joutuvat raatamaan jaksamisensa

äärirajoilla. Kysyn asianomaiselta ministeriltä:

miten hallitus aikoo parantaa työllisyystilannetta,

ja miten hallitus aikoo edistää tasapuolisempaa

työnjakoa?
Parituntinen hyvä keskustelu käytiin kyselytunnin jälkeen syksyn ainoana ajankohtaiskeskusteluna lastensuojelun nykytilan arvioinnista ja puutteiden korjaamisesta edustaja Aila Paloniemen ensimmäisenä allekirjoittajana tekemän keskustelualoitteen pohjalta. Johdin suurimaksi osaksi puhetta.