torstai 25. syyskuuta 2014

MITÄ ON PUHUTTU

Viikon aikana on eduskunnassa ollut paljon puhetta, välikysymyskeskustelu, monien lakien lähetekeskusteluja valiokuntiin, kyselytunti jne.
Varsinkin oppositioedustajat ovat arvostelleet hallituksen toimia kovin sanoin, jotain olen laittanut muistiin istuntoja kuunnellessani ja osittain johtaessanikin. Tässä jotain antia:


Työeläkehakemusten käsittelyssä on annetta päätöksen perusteluista selonteko hakijalle, mutta suullinen kuuleminen voidaan evätä, jos se on muusta syystä tarpeeton. Vieläkään ei vakuutuslääkärin eikä vakuutusoikeuden lääkäreiden tarvitse vahvistaa hylkäävää päätöstään kunnian ja omantunnon kautta.


Lapsiperheiden ongelmat tulevat korkoineen esiin myöhemmin. Nyt poistetaan lapsilisiltä indeksikorotukset ja leikataan niitä muutenkin, lapsivähennyksen saa vain neljästä lapsesta. Ja keinotekoinen verovähennys tuo lisää verotuskustannuksia eikä koske kaikkein pienituloisempia. Jopa itse pääministeri  on sanonut toimeentulotuen olevan viimeisenä keinona perheiden toimeentulon turvaamisessa.


Kotihoidon tukihan on lisäksi muutettu pakollisesti puoliksi molemmille vanhemmille, joka tuo kunnille 170 miljoonan lisämaksun, koska lasten päivähoitopaikat lisääntyvät ja vanhemmat eivät enää saa itse päättä, kumpi puolisoista hoitaa lasta. Jo nyt 7-8 nuorta siirtyy päivittäin mielenterveyssyistä eläkeläiseksi.


750 euron takuueläkkeeseen ei tullut korotusta, työttömälle tuli kuitenkin 300 euron ansiomahdollisuus kuukaudessa eikä tukea ole enää sidottu puolison tuloihin. Meillä on kuitenkin 319.000 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömiä (vähintään vuoden) lähes 100.000. Kunnille taas siirtyy lisäkustannuksia viimeksi mainittujen työllistämisen siirtämisestä kuntakokeiluna kuntien vastuulle.


Omaishoidon tukea ei ole saatu siirrettyä Kelalle, jolloin kaikki saisivat tasapuolisesta saman korvauksen.


Väylänpitorahaa päätettiin kehysriihessä vähentää 100 miljoonaa, budjettiin saatiin 30 miljoonaan lisää, joten vähennykseksi jäi kuitenkin 70 miljoonaa. Yksityisteiden määrärahat pudotettiin olemattomiin entisestä 23 miljoonasta yhteen miljoonaan. Vuodesta 2016 luvataan korjausvelkaa korjattavaksi, mutta silloin on jo uusi eduskunta ja uusi hallitus eli uudet päättäjät. Oraiden päälle on helppo luvata eli asettaa toisten niskaan lupauksia.

Ei kommentteja: